Сливовите плодове се използват за консумация в прясно състояние и за преработка. В тях се съдържат захари, киселини, пектин, витамини, минерални соли и др.

Сливата е дърво, което достига до 12 м височина. Присадена на джанка, кореновата й система прониква на дълбочина повече от 1 м. Встъпва в плододаване към 4-5-тата година след засаждането. Животът и продължава 50-60 години.

Някои сливови сортове са самофертилни (Кюстендилска синя слива, Стенлей и др.), а други - самостерилни Тулеу грас, Буря и др.).

Сливата има добра студоустойчивост. Понася температури до -30°С, но понякога цветовете и завръзите и се повреждат от късните пролетни мразове. Тя изисква за развитието си повече и правилно разпределени валежи. Не е много взискателна към почвата, но най-добре се развива на леки и дълбоки почви, които могат да се напояват. Нивото на подпочвените води има решаващо значение за успеха на сливовите насаждения. Покачването на подпочвените води до пластовете, в които са разположени корените, води до загиване на сливата.

Сливата се формира по подобрена етажна корона.

Основен начин за поддържане на почвената повърхност в сливовите насаждения е черната угар. В новозасадените и в неплододаващите насаждения може да се отглеждат някои подкултури, като фасул, грах, картофи и др., конто не потискат развитието на дръвчетата. При сливови насаждения, за които е осигурено напояване или са в райони с валежи над 750 мм, може да се приложи чимово-мулчирна система. Затревяването трябва да стане след започване на пълното плододаване на дърветата.

Сливовите насаждения се торят всяка година с по 16-20 кг а.в. на декар азотен тор, който се дава на три пъти - рано напролет с първата обработка, в началото на юли и през есента. През 2-3 години те се торят с по 2-3 т оборски тор на декар, а през 3 години - с по 24-30 кг а.в. фосфор и 36-42 кг а.в. калии на декар, конто се внасят непосредствено преди есенната оран.

Максимални и висококачествени добиви от сливата се получават при осигурено напояване.

Сливата се напада от много болести и неприятели, които правят плодовете негодни за консумация или напълно унищожават дърветата. Икономически най-важни болести за сливата са червените листни петна, ръждата по сливата, шарката и др., а от неприятелите - сливовата плодова оса, сливовият плодов червей и др.

У нас са застъпени сортовете Кюстендилска синя слива, Стенлей, Червена и Жълта афъзка, Зелена ренклода, Алтанова ренклода, Изобилие, Габрово и др.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Бодливо цариградско грозде

Сортове череши и схема за разполагането им

Сортове кайсии

Сортове круши

Създаване на къпинови насаждения

Орех - стволът на ореха не трябва да се отсича