Конете са едноплодни животни. Само около 2% от кобилите раждат по две кончета. В повечето случаи развитието на две кончета в половите органи на кобилата довежда до аборт. Поради тази причина близненето при конете с нежелано. Освен това близнаците, дори и живородени, изостават в развитието си и остават винаги по-дребни.

Половата зрелост при конете настъпва твърде рано - още на 9-13-месечна възраст. Това е времето, когато мъжките и женските полови органи започват да отделят полови продукти, годни за оплождане. Неправилно е обаче още в такава възраст конете да се включват в разплод. Техният организъм все още не е завършил своето развитие. Коне (мъжки и женски), включени в разплод на тази възраст, изостават в развитието си и при завършен растеж са по-дребни. Особено тежко се отразява ранната бременност върху недоразвитите кобилки. През последните месеци от бременността плодът се нуждае от много хранителни вещества, като за растежа и развитието на младата майка не остава почти нищо. Освен това половите органи на такива кобили са недостатъчно развити и с малък обем, което не дава възможност на кончето да се развива нормално. Обикновено много младите кобили раждат дребни кончета с понижена жизнеспособност. Впоследствие такива кончета са и с понижена работоспособност.

За нормално се приема жребците и кобилите да се използват за разплод след навършване на 2,5-3-годишна възраст. Само при по-скорозрелите породи може да се прилага по-ранно включване в разплод, но не преди 2-годишна възраст. Скорозрели са главно тежковозните коне. Естествено определяща е не само възрастта, но и начинът на отглеждане на конете до този момент, отразяващ се предимно върху масата на животните. При включване в разплод кобилите трябва да са достигнали около 70% от масата на завършилите растежа си коне от съответната порода.

Конете може да се използват за разплод най-продължително в сравнение с другите селскостопански животни. Не са редки случаите, когато кобили раждат и след навършване на 20-годишна възраст. Жребците при добри условия на отглеждане запазват оплодителната си способност до 25-30-годишна възраст. Най-добри приплоди се получават обаче от животни на възраст от 5-6 до 18-20 години.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Хранене на работните коне

Цвят на косъма на конете

Болести по конете