Хапане

Хапането на коня е навик, който се придобива в процеса на отглеждането. Много често в млада възраст кончетата биват глезени от стопаните си със захар и с други лакомства (моркови, ябълки, хляб и др.). Свикнали на такива, някои кончета започват да ги търсят насилствено, като хапят ръцете или дрехите на хората. Ако не се вземат навременни мерки, тази закачка преминава в траен навик за хапане.

Нерядко навикът за хапане на конете се предизвиква от неправилния подход към конете при неоправдан бой и е израз на инстинкта за самосъхранение. В такива случаи конете чрез хапане респектират човека и не го допускат до себе си. Понякога този навик се изразява в поведението само към чужди хора. Това в известен смисъл е полезно, за да респектират непознатите. Прилагат се няколко метода за отказ на конете от навик за хапане. В момента, когато посяга да ухапе, в устата му се пъха предмет или напоен парцал с нефта. При някои от конете този подход дава желания ефект. Препоръчва се в процеса на отглеждането да има граница между строгостта и гальовността, за да се изградят желаните взаимоотношения между човека и коня.

Ритане

Ритането е придобит навик, възникващ или в резултат от лошите отношения между конете, отглеждани при табунни условия, или от грубостта от страна на човека. В такива случаи конете придобиват трайни привички и започват да ритат дори и тогава, когато няма повод. Към коне, които ритат трябва да се пристъпва с респектиращи мерки. При опит за ритане конят трябва да се накаже по такъв начин, че да разбере, че е направил грешка. Ако това не се постигне, навикът се засилва.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Хранене на конете - принципи на правилното хранене

Цвят на косъма на конете

Болести по конете

Разпределение на работния ден на конете