Правилното разпределение на работния ден на конете изисква установен режим не само за хранене и поене, но и за работа. Работното време на конете се изменя в зависимост от сезона и от вида на работата. При работа в зеленчукопроизводството, а също и през зимата, когато работното време възлиза на не повече от 6-7 часа дневно, конете не се използват цялостно. През напрегнатите летни дни работното време се удължава и стига до 12-14 часа. Естествено не цялото работно време на конете е уплътнено. Голяма част от него минава в престои и почивки. През летния период е необходимо да се имат предвид максималните дневни температури, като през най-топлите часове на деня (от 11 до 15 часа) работата са конете е преустановява.

Работният ден на конете започва сутрин по-рано, в 4 или 5 часа в зависимост от сезона, докато е още хладно. През това време конят има най-висока производителност. По-късно през горещите часове по обяд конете получават по-голяма почивка, през която се нахранват, за да може да работят през следобедните часове с добра производителност.

Летният сезон е най-претоварен и обикновено през него конете най-силно се изтощават от работата и от горещината, затова трябва да се използват по определен режим.

Продължителността на работния ден на конете през лятото при този режим на използване  е 13 часа. Работният ден на конете се характеризира с високо трудово напрежение както за животните, така и за хората, свързано с прибирането на реколтата, и през този сезон съвпада със светлинния ден. През останалите сезони в зависимост от светлинния ден работното време е по-късо, като през пролетта и есента възлиза на около 10 часа, а през зимата - на не повече от 8 часа с почивките.

Работното време на конете се уплътнява най-добре с оран, сеитба и брануване. При транспорт, докато каруцата се товари и разтоварва, конете почиват. Когато се използват за оран или за брануване, където е необходима по-голяма теглителна сила, конете правят по-чести почивки - от 10 до 15 мин. на всеки 45 мин. работа. При тежка работа от голямо значение е и скоростта на движението. Голямата теглителна сила и по-голямата бързина довеждат до умора и до изтощаване на конете, затова при тежка работа скоростта на движението не трябва да бъде повече от 2 до 2,5 км. в час.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Размножаване при конете

Хафлингер - порода коне с универсални качества

Болести по конете