бали сено Сеното е хигроскопична материя, която може да освобождава или да адсорбира вода в зависимост от температурата и относителната влажност на въздуха. Влажността на фуража, поставен за съхраняване, се изменя в зависимост от параметрите на въздуха. Така се образува крива на хигроскопичното равновесие. Всеки вид фураж има фактически две криви, които са почти успоредни. Едната изразява адсорбцията, а другата - десорбцията. Разликата между тях е 2-3 процентни единици.

Стойностите на тези криви зависят от ботаничния вид и състава на фуража. При една и съща температура и влажност на въздуха сеното от житни треви има по-висока равновесна влажност от бобовите треви. По-висока е равновесната влажност и на младата трева в сравнение със старата от един и същ ботаничен вид. Разтворимите захари, пентозаните и пектиновите вещества увеличават хигроскопичността на фуража. Поради това са по-трудни сушенето и съхраняването на младите треви, които съдържат повече разтворими захари. За да се поддържа равновесие - 15% влажност при температура 15°С, необходима е относителна влажност на въздуха 55% за житните треви, докато за бобовите е достатъчна 75%.

През лятото, когато времето е горещо и сухо, влажността на сеното се понижава до 10% и при пипане с ръка то изглежда грубо и трошливо. През есента и зимата влажността му постепенно се повишава и към пролетта може да достигне 18-20%. Тогава то става меко и нежно. Ниската температура през зимата намалява активността на микроорганизмената и ензимната дейност и предпазва сеното от разваляне.

Главните хранителни вещества се запазват независимо от продължителността на срока за съхраняване, ако влажността на сеното не излиза извън оптималните граници. Все пак се променя цветът на сеното, разрушават се багрилните вещества, губят се някои ароматични вещества, намаляват се вкусовите му качества.

Главното условие за запазване на сеното при продължително съхраняване е да се изключи навлажняването му от дъждовна, снежна, течаща и подпочвена вода. Ето защо за съхраняването му се предпочитат покрити сеновали.

Когато сеното трябва да се складира на открито, избира се отцедливо и защитено от вятър място. Върху земята се поставя изолационен материал или поставка, която улеснява естественото проветряване. Камарите се поставят по посока на преобладаващите у нас западни ветрове. Вземат се мерки срещу порой. Повърхността на сеното се покрива с полиетиленово фолио или с малоценни материали, за да се предпази от дъжд и сняг. Необходимо е да има строг ред при откриване на сеното за използване.. От най-грижливи манипулации се нуждае люцерновото сено, което е по-слабо отцедливо и листата му се ронят лесно.

Не трябва да се пренебрегват противопожарните изисквания за складиране на сеното.