Отглеждаме бивола заради млякото, което е с по-висока хранителна стойност и по-добри вкусови качества, високо съдържание на витамин А и С, то има най-ниско съдържание на радиоактивен йод и е подходяща храна при повишен радиационен фон. Месото е следващата по важност продукция, която се получава от интензивно угоявани мъжки и женски малачета изключени от разплод. То е много богато на белтък, фосфор и желязо в сравнение с говеждото. От това месо се приготовляват известната Смядовска луканка, Кайзер пастърма и други трайни колбаси. Биволите имат способността да оползотворяват най-добре грубите и малоценни фуражи, като силаж, слама, царевичак, какалашки, трици, цвеклови резенки, кюспе и др. Тези животни имат много добра аклиматизационна способност, дължаща се на здравата им конструкция и устойчивост към заболявания. Те по-малко боледуват от туберкулоза, пироплазмоза, бруцелоза, мастит и левкоза, поради това неговите продукти може да се ползват от човека без страх. За разлика от говедата биволите се използват като разплодни животни по-дълго време. Биволиците достигнат 20-22 годишна възраст и продължават да дават приплоди и мляко, а биците запазват добра полова активност и оплодителна способност до 17-18 годишна възраст. Биологичните особености на бивола позволяват той да се отглежда при различни климатични, теренни и стопански условия и го правят икономически изгоден. Преди да започнете да създавате собствена малка биволоферма, трябва да знаете, че за отглеждането на всяко животно ще ви трябва по около 10 дка земя, трябва да имате топла постройка, достатъчна площ за пасище и естествен водоизточник за разхлаждането им през горещите дни. Добре е да усвоите технологията за производство на кисело мляко, за да печелите произвеждайки краен продукт. Но най-важното е да обичате тези животни и да се отнасяте към тях с голямо внимание, защото те са много интелигентни, създават си условни рефлекси, които може да са положителни и да ви дават повече мляко, така и да са отрицателни и въобще да не ви дадат мляко. Затова бъдете внимателни и обичайте вашите биволи.