7 млн. лева се предвижда да получат производителите на трапезни картофи по линия на държавната помощ de minimis, с която ще се компенсират стопаните заради изключването на трапезните картофи от обвързано подпомагане през новия програмен период, съобщи за Агри.БГ Тодор Джиков, член на Управителния съвет на Националната асоциация на картофопроизводителите. 

“Това е най-бързата, най-разумната и лесна възможност - чрез държавната помощ де минимис, да осигурим компенсация със ставка близка до средната ставка за обвързано подпомагане при картофите през последните 5 години. През 2023 г. са заявени около 55 хил. дка картофи, така че около 150-160 лв. на дка ще бъде ставката. Предвижда се да копираме указанията на условията за обвързаното с производството подпомагане, като тази ставка ще бъде за първите 300 дка”, допълни още Тодор Джиков.

За стопанствата, заявили над 300 дка площи, ставката за картофените ниви над тази граница ще бъде редуцирана с 25%, допълни още Тодор Джиков. Предвижда се указанията и приемът да бъдат обявени след приключване на плащанията по обвързаното с производството подпомагане в сектор Плодове и зеленчуци през този месец. 


За картофопроизводителите още през тази кампания може да започне да действа и нова интервенция, приета с промените в Стратегическия план за развитие на земеделието, която е насочена към подпомагането на семепроизводството в сектора. 

“Посевният материал представлява близо 60% от себестойността на картофите. Така е и при пипера, при доматите, при лука, въобще при всичките зеленчуци.”, каза още картофопроизводителят. По думите му подпомагането по тази линия ще даде добър ефект върху стопанствата, които се занимават с производство и на картофи за семена, заради добавената стойност, която тази дейност носи. 

Новата интервенция за обвързано с производството подпомагане на доходите за производство на семена от картофи предвижда да могат да се заявяват минимум 0,5 ха допустими за подпомагане площи, заети с картофи за производство на семена, се вижда от промените в Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции.

Те са в процедура на обществено обсъждане до 20 май т.г. Според изискванията за интервенцията стопаните ще трябва да са регистрирани като производители на картофи по чл. 22 от Закона за защита на растенията.

Заявените площи от кандидатите по интервенцията площи пък ще се подпомагат, когато са заети с картофи за производство на семена и са с минимална площ на парцела 0,1 ха, а количеството на семената ще се удостоверява със сертификати, които ще се отчитат от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол до края на февруари, следващ годината на подаване на заявленията.