Два варианта има за подпомагането на стопаните, които не са включени в държавните схеми “Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ и „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани, производители на зърнени и маслодайни култури, за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“, които отглеждат овес, ръж, сорго и тритикале, коментира за Агри.БГ Тодор Джиков, член на Управителния съвет на Националната асоциация на картофопроизводителите. 

Четете още: Какви са ставките по Украинската помощ?

Първият вариант е стопаните да бъдат подпомогнати под формата на de minimis със ставка, равна на сумата по първия транш по Украинската помощ за зърнените култури - 10 лева на декар, уточни той. 

Става дума за 600 000 дка. Ресурсът не е много голям. Тези култури са основно застъпени в планински и полупланинските райони на страната, където земеделските производители понасят допълнителни пазарни загуби. Значително по-ниските добиви, продиктувани от редица неблагоприятни условия за производство в сравнение с останалите райони на страната съчетано с ниските пазарни цени, създават допълнителен риск и водят до огромни загуби за земеделците в необлагодетелстваните райони.

Цената на изброените култури се определя и е пряко зависима от световната цена на пшеницата и царевицата, както и от пазарния натиск на вноса на зърно от Украйна в ЕС. Независимо, че не се наблюдава внос от Украйна на тези култури пряко, то косвено цената на пшеницата и царевицата влияе при определяне на  пазарните цени за всички зърнено-житни култури”, допълни Джиков.

Вторият вариант предвижда чрез Министерство на земеделието и Народното събрание да се актуализира държавния бюджет с цел осигуряване на средства за втори транш по помощта заради войната в Украйна и там да бъдат заложени средства, които да бъдат равни на сумата от двата транша еднократно, или 20 лева на декар, уточни още Джиков.

Удължаването на временната Рамка за справяне с пазарните смущения, конкретно в секторите на селското стопанство и рибарството, причинени в следствие на войната в Украйна, вече е факт чрез нотификация от страна на Европейската комисия и това налага включването на тези четири култури към списъка на подпомогнатите към момента пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед и рапица, допълни още Тодор Джиков.