Породата е създадена в Дания. Животните от тази порода спадат към теснотелия тип свине. Имат силно удължена средна част на тялото, пригодни са за угояване за производство на месо за консумация в прясно състояние, за шунка, колбаси и бекон.

Свинете имат малка глава, с права профилна линия, клепнали уши, дълго тяло, запълнен бут, крайниците им са средно дълги с правилна постановка, кожата е мека, еластична, с бледорозов цвят. Допускат се черни петна, покрити с бели косми.

Нерезите на 3-годишна възраст достигат 350 - 400кг, а свинете майки - 220 - 300кг. Плодовитостта е средно 10 -12 прасенца на прасило. Възрастта за достигане на 90кг живо тегло е 167 - 178 дни. Разходът за фураж за 1 кг прираст е 2,50 -3 кг стандартни смески.