Лимузин е стара френска месодайна порода, при която много сполучливо са комбинирани кланични и майчини качества.В тази връзка от породата се получават много добри резултати, както при отглеждането на животните в чисто състояние, така и при кръстосване.Животните от породата Лимузин се отличават с бърз разтеж,достигане на високо живо тегло, добро оползотворяване на фуража и много добри угоителни и кланични качества.Отличителна черта е високият кланичен рандеман (65 – 68%), съчетан с нисък процент кости в трупа.Месото е сочно, с тънки прослойки мазнина.Средният дневен прираст е 1,160 – 1,500кг.

Полова зрялост животните от породата достигат на 10- 12 месечна възраст, а стопанска – на 18 – 19 месеца.Плодовитостта е 90 – 95%.

Развъдни организации:

Национална асоциация за месодайно говедовъдство в България- гр.София, ул. Банат 10