Зайкинята може да се запложда по всяко време на годината независимо от сезона. Най-благоприятни периоди са ранната пролет и началото на лятото.

През горещите летни месеци зайкините се заплождат, но трудно понасят бременността. В резултат на високите летни температури половата активност на мъжките и женските зайци намалява.

В нашите климатични условия зайкините се заплождат най-трудно през август и есента. При досегашната традиционна технология на отглеждане в личните стопанства най-масово се практикуват 4 раждания за година. Желателно е стопанинът да се съобразява с най-благоприятните във фуражно и климатично отношение сезони на района и през това време да се прилагат уплътнени раждания.