Породата е създадена чрез кръстосвнае на Местно сиво и Сиво искърско говедо с Кафяво алпийско говедо.Притежава типичните характеристики на комбинираните породи – добре замускулено тяло, здрава костна система, добре развито воме.Телетата се угояват много добре, имат висок дневен прираст, с добри кланични показатели.

Млечността за 305 дневна лактация се движи между 4500 и 5000 кг.Млечността е 4 -4,2%, а съдържанието на протеин е между12 -13 месечна възраст, а стопанска – на 16-18 месеца.Плодовитостта е 82-87 %.

Говедата от тази порода имат добра адаптивност и за тяхното отглеждане могат да се прилагат различни системи.Животните имат висока пожизнена продуктивност.

Развъдни организации:

Асоциация за развъждане на Кафявата порода- гр.Севлиево, ул. Стефан Пешев 87, тел: +359 149 969

Българска национална организация на зооинженеритеза развъждане на породите селскостопански животни– гр. София, ул. Бистришко шосе 26 , тел : +359 889 816 331