Абортът представлява прекъсване на бременността и изхвърляне на плода, което може да се дължи на причини от най-различен характер. Най-често това са причини, свързани с храненето на животните. Изхранването с фуражи, съдържащи плесен, афлатоксини и други отровни примеси, предизвиква интоксикация на майчиния организъм и съответно на плода, водеща до смърт на последния. Храненето на биволиците в това деликатно физиологично състояние с недоброкачествени, вкиснати фуражи също може да води до аборт. Това налага, особено при използване на силаж и някои видове каши, които лесно ферментират, да се прави постоянен контрол на качеството им.

Причина за аборти могат да бъдат и замърсявания на фуража с токсични химикали като хербициди, инсектициди и други. Абортът може да настъпи при недостиг на витамини, най-често на витамин Е,поради образуването на токсични вещества в резултат на нарушената липидна обмяна. Това обикновено се наблюдава през зимните и пролетните месеци, когато се дават фуражи с по-високо съдържание на оксимаслени киселини.За отбелязване е, че болестно състояние като кетозата, която е честа причина за аборти, може да се получи при белтъчно прехранване на организма.

Високопродуктивните биволици могат да абортират поради обедняването на организма на витамин А, тъй като големи количества от него се отделят в млякото. Аборти се наблюдават и при недостиг на някои микро и макроелементи като калций, фосфор, йод, което смущава нормалното развитие на зародиша. Трябва да се има предвид и самото съотношение Са/Р, което в дажбата на биволиците трябва да е около единица.

Особено опасно е храненето със замръзнали или заскрежени фуражи и поенето със студена вода. Резките температурни колебания, както и много студените помещения, към които биволите са особено чувствителни, също могат да се окажат стресов фактор, нарушаващ нормалното протичане на бременността.

Причина за аборт могат да бъдат някои простудни или инфекциозни заболявания или дори неправилното им лечение. Среща се и така нареченият травматичен аборт, причиняван от удари от по-агресивни биволици особено при хранене в групи или в дворовете за разходка, от падания, невнимателно ректално изследване. Тези травми, играещи роля на шок, предизвикват маточни контракции, оказват влияние главно през втората половина на бременността, когато плодът е добре развит.

Преумората при дълги преходи или при транспортиране на бременните биволици, както и недохранването също предразполагат към аборти. Освен така нареченият явен аборт, може да настъпи прекъсване на бременността в ранния стадий от ембрионалното развитие, което често е причина биволиците да се считат за незаплодени или безплодни. В такива случаи причина за загиването на зародиша могат да бъдат хромозомни аномалии в зиготата, инфекция по време на оплождането (осеменяване със стерилна сперма), както и белтъчното недохранване
през първите две седмици след осеменяването.

Като вид аборт може да се разглежда и преждевременното раждане на жив, но недоносен плод. Най-критичен при биволиците е периодът 8-9 месец от бременността (стадият на усилен и незавършил ембрионален растеж) и обикновено недоносените малачета са с понижена жизнеспособност и умират скоро след раждането. Причините за такъв аборт са същите като при явния аборт и практически водят до също високи икономически загуби.

Трябва да се отбележи, че освен на начина и хигиената на хранене и осеменяване (при изкуствено осеменяване), на профилактиката на заболяванията от всякакво естество и на създадените условия на
отглеждане, трябва да се обръща сериозно внимание и на подбора на животните за разплод с цел да се избягва близко родствено съешаване, водещо до имбредна депресия и съответно до летален изход през
ембрионалното развитие.