ЗеленициВременно съхранение на зеленчуците на открито се налага при следните случаи:

1. При ранно есенно застудяване, когато е необходимо реколтата да се прибере масово.

2. При топла есен, когато външната температура е висока и не е подходяща за по-продължително съхранение на зеленчуци.

3. При дъждовно време, когато прибраните зеленчуци не могат да бъдат просушени преди продължителното им съхранение.

Временно съхранените на открито зеленчуци се прибират веднага, щом времето стане подходящо за това. Не бива да се закъснява с прибирането, тъй като при влошаване на условията има опасност от загниване или замръзване.

Временното съхранение на зеленчуци на открито не е желателно. На открито съхранение на зеленчуци  може да се наложи в отделни случаи, когато върху участъците за лично ползване се осъществява стоково производство в по-голям размер. Тъй като количествата зеленчуци, които се отглеждат за лични нужди, не са големи, не трябва да се допуска временното им съхранение на открито. Веднага след прибирането им зеленчуците трябва да се поставят в закрити помещения и съответно да се манипулират.

Временно съхранение на открито на отделни видове зеленчуци

 

Култура Необходимо състояние на зеленчуците преди съхранението Начин на временно съхранение
Домати
Пипер
Плодовете - здрави, сухи и чисти. Плодовете - насипани на малки до средно големи купове. Покриване на купове с рогозки, растителни остатъци и други защитни материали. През следващите 1-3 дни сортиране и подреждане на здравите плодове в касетки и кафези, за консумация и дозряване.
Главесто зеле
Цветно зеле
Алабаш
Зелките, главите и стъблоплодите - здрави, сухи и чисти. Зелките, главите и стъблоплодите - събрани накуп. Покриване на куповете със защитни материали - рогозки, листа и др.
Магданоз
Целина
Пащърнак
Ряпа
Салатно цвекло
1. Кореноплодите - с листа здрави, неувехнали и сухи. Кореноплодите - събрани на купове, високи до 1 м. Външните кореноплоди - наредени с листата навън; листата увисват и предпазват кореноплодите от мраз и дъжд. Отгоре куповете се покриват с рогозки, листа и други защитни материали.
  2. Кореноплодите - с изрязани до челото листа, здрави, неувехнали, сухи. Кореноплодите - събрани на купове с височина до 1 м. Покриване на куповете с листа, слама, рогозки и др.
Картофи Клубените - здрави. Клубеноплодите - събрани на купове и покрити със защитни материали.