Главесто зеле се отглежда във всички райони на страната. Зелето се използва за консумация в прясно състояние и за преработка в консервните предприятия.

Производство на разсад зеле

Зелето се отглежда чрез предварително произведен разсад.

Срокове и норми на сеитба при производство на ранно главесто зеле

Насока на производство Срок на сеитба Необходими семена за декар в гр.
Ранно предзимно 1 - 16.IХ 50-60
Ранно пролетно 25.I - 10.II 40- 60

За ранно предзимно полско производство на зеле разсад зеле се отглежда на открити лехи.

Главесто зеле, зелеИзбират се чисти от плевели парцели със структурни почви, които се профилират с лехообразовател. Широчината на лехите е 1-1,2 м. Сеитбената норма е 4-4,5 гр. семена на 1 м2. Преди сеитба на зелето почвата трябва да е с оптимална влажност.

Засяване на зелето се извършва ръчно. Семената се покриват с 1,5-2 см смес от добре разложен оборски тор и почва. След засяването на зелето посевите се поливат редовно до поникването, а след това само при нужда. За предпочитане е поливане на зелето чрез дъждуване.

За ранно пролетно полско производство разсад зеле се отглежда в полутопли парници и полиетиленови оранжерии, в които се поддържат оптимална температура (18-20°С), умерена влажност и добра осветеност. На 1 м2 се засяват 5-6 гр. семена.

Избор на площи и подготовка на почвата

За ранно зеле най-подходящи са глинесто-песъчливите почви, добре наторени с органични и минерални торове.

Добри предшественици за зелето са бобовите култури, картофите, тиквичките, доматите, краставиците, морковите и зърнените житни култури.

При ранното пролетно зеле подготовката започва още през есента. След прибиране на предшественика площта се изорава или се дискува. В зависимост от запасеността на почвата се внасят 20-25 кг Р2О5 и 10-15 кг К2О на декар. По-високи добиви се получават и при торене на  зелето с 2-3 тона полуразложен оборски тор на декар. След внасяне на торовете се извършва дълбока оран на 28-30 см, след което се провежда грубо оформяне на почвения профил.

През пролетта (втората половина на март) почвата се бранува и окончателно се оформят лехите. При добре подравнени площи и при напояване чрез дъждуване ранното пролетно зеле може да се отглежда и на равна повърхност.

При ранното предзимно зеле обработката на почвата се състои в дискуване, основна обработка и култивиране.

Засаждане на зеле

Ранното предзимно зеле се засажда от 10 до 15 октомври, а ранното пролетно - от 25 март до 5 април.

Грижи през вегетацията

Една седмица след засаждането на зелето се извършва подсаждане.

През вегетацията зелевите посеви се окопават 3-4 пъти. Първото окопаване на зелето се извършва след възстановяване на кореновата система на растенията на дълбочина 8-10 см, а второто 10-15 дни след първото с едновременно подхранване на растенията с 10-15 кг азот на декар. С тази обработка се прави и леко загърляне на растенията с цел да се образува по-мощна коренова система.

Едно от мероприятията за получаване на високи и качествени добиви е поливането. През първия подпериод (от засаждането до началото на свиване на зелката) поливките се правят през 10-15 дни, а през втория (след свиването на зелката) - през 6-8 дни с поливна норма 30-40 м3 вода на декар.

Поливането на зелето може да бъде гравитационно или чрез дъждуване.

Прибиране и добив

Ранното пред зимно зеле се прибира от началото до края на май, а ранното пролетно - от 25 май до края на юни.

Зелето се прибира обикновено ръчно. За тази цел зелките се отсичат с остър нож или секира, външните листа се отстраняват, като се оставят 2-3 обвивни листа и в това състояние се откарват на пазара или в пункта за съхраняване или преработка.

Прибирането на зелето трябва да става много внимателно, да не се допускат излишни наранявания.

Добивите от декар се движат от 2 до 2,5 тона при ранното предзимно зеле и от 2,5 до 3 тона при ранното пролетно.

Временно прясното главесто зеле се съхранява в чисти и проветриви помещения или под навеси, запазено от действието на преки слънчеви лъчи, повреди и замърсявания.

Механизирано прибиране на зеле

{youtube}RTR9vXCyBh0{/youtube}