Производителите на краставици се сблъскват със следния проблем – обилнен цъфтеж, но без плодове. Стерилни са мъжките цветове, които са необходими само за опложданена плодовете.

Количественото съотношение от мъжки и женски цветове се влияе от сортовите особености, качеството на семената и условията на отглеждане. В долната част на главното стъбло се образуват само мъжки цветове, последното от редуване на мъжки, женски и смесени цветове. Количеството на женските цветове постепенно се увеличава до върха на основното стъбло и страничните разклонения. И все пак, не са редки случаите, в които мъжките стерилни цветове се оказват повече на брой.

Причина за стерилността могат да бъдат следните

  • - Сеитбата на пресни семена /първата година на съхранение/,
  • - Незатоплени преди засаждане семена,
  • - Засаждане в сенчести места,
  • - Висока гъстота на посева,
  • - Нарушен баланс на подхранване/внесени високи дози азотни торове/,
  • - Силно преовлажняване на почвата.

За сеитба най-добре се използват „стари” семена /2-4 годишен срок на годност/. Растенията, отглеждани от такива семена са по-високодобивни, тъй като по-рано по тях се формират по-голям брой женски цветове и следователно бъдещи плодове. Семената от първата година трябва да се загреят преди посев, поставят се в марля недалеч от отоплителен уред в началото назъмета и се държат на топло около 1,5-2,5 месеца при стайна температура. Семената могат да се поставят и в сушилня при 50-60 гр. С за два часа.

Торене

Краставицата се повлиява добре от органични торове с добавка на суперфосфат преди сеитба в редовете.

Как процесът може да се регулира? При появата на стерилни цветове, необходимо е върхът на главнот стебло да се пензира/прищипе/. Това помага развитието на странични стебла/разклонения/, които произвеждат повече женски цветове. В зависимост от сортовете главното стебло се прищипва след 8 или 10 лист, стеблото се разклонява, подобрява се осветеността и се ускорява плододаването.

Една от основните причини да се забави появата на женски цветове е поливането със студена вода.

Температурата на водата за поливане трябва да бъде под 25 гр.С. Висока влажност на почвата е необходима в началото на вегетационния период-преди цъфтежа и по време на интензивно плододаване. Във фаза на цъфтеж поливането временно трябва да се спре/увеличава се залагането на броя на женски цветове/ и да се поднови в началото на плододаването с увеличена норма за вода до 15 л/кв.м.

 

При много топло време - поливането трябва да е два пъти дневно-сутрин и следобед с невисоки норми. Ако времето е облачно, а температурата на въздуха е под 15 гр.С, не трябва де се полива. С промяната на водния режим може да се регулира растежът и развитието на растенията. С намаляване на влажността на почвата и въздухът намалява турготът, придвижването на въглехидрати от листата се забавя.. Намалява и интензивността на фотосинтезата. Растежните процеси се забавят, а се ускорява цъфтежа на растенията.

 

При ниска относителна влажност на въздуха се увеличава всмукателната дейност на корените, повишава се механичното постъпване на соли в почвата и това води до образуване на мъжки цветове. При висока относителна влажност на въздуха механично постъпване на соли се изменя с избирателно усвояване от кореновата система на краставиците и по този начин се формират масово женски цветове. Високата влажност на въздуха повишава тургора на клетките.


ВИЖТЕ ОЩЕ:

Изкривяване на краставиците - на какво се дължи?

Средно-ранно производство на краставици