Изкривяването на краставиците се дължи на неблагоприятен хранителен режим.

Научно обяснение на проблема

Причината за това е киселата реакция на почвата и присъствието на обменна киселинност, която е токсична за растенията. При обилно торене с амониева селитра (дори и с птичи тор) и чести поливки се получава вкисляване на почвата. Вследствие киселата реакция на почвата се увеличава подвижността на почвения манган, мед, цинк и алуминий. Корените на краставиците поглъщат йоните на тези елементи в по-големи количества, в резултат на което натрупването им в растението се увеличава.

Установено е, че деформирани краставици се получават, когато растенията се отглеждат на силно кисели почви. Съдържанието на:

  • - манган,
  • - мед и
  • - цинк в краставиците е много повече, отколкото в правите плодове, отглеждани на слабо кисели почви.

Високите концентрации на медта и особено на цинка инхибират (подтискат) механизма за синтезата на ауксини в растенията. Ауксините са фитохормони, които са отговорни за нарастването на плода.

Кои са по-важните болести при краставиците

Недостигът на калциеви и магнезиеви катиони и токсичният излишък на алуминиеви, манганови, медни и цинкови йони довежда до дисхармония на метаболитните процеси в растението. В резултат на това се нарушава и оттока на асимилатите от листата към плодовете.

Силно киселата реакция на почвата, която влияе неблагоприятно върху растежа и развитието на растението се регулира чрез варуване (калциево торене). За тази цел се използват варовик, негасена вар, сатурачна вар и др.

Профилактика срещу изкривяване на краставиците

За ограничаване на изкривяването на краставиците, трябва да се направи агрохимичен анализ на почвата и след това да се изготвят препоръки за варуване.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ

Какви са смущенията от неправилното хранене при краставиците

Как да преборим сеченето на разсада при краставицата?

Краставици отглеждани в оранжерии - кога се пръскат и торят?