окопаване на зеленчукови културиОкопаването през време на вегетацията на зеленчуковите култури е от съществено значение.

През периода на отглеждането на зеленчуковите растения почвата се утъпква от различните манипулации, а след поливка или дъжд се образува почвена кора. Това затруднява газовата обмяна между почвата и въздуха, почвената влага се изпарява бързо и се нарушава топлинният режим на почвата. От друга страна, богатото торене на зеленчуковите растения и редовното напояване благоприятстват за бързото заплевеляване на посевите. Чрез междуредовото и вътрередовото окопаване почвата се разрохква, разрушава се почвената кора и се унищожава плевелната растителност. Чрез окопаването през време на вегетацията на зеленчуковите култури се подобряват топлинният, въздушно-газовият и хранителният режим на почвения комплекс.

През вегетационния период на зеленчуковите култури се извършват 2-3 вътрередови и междуредови обработки, а понякога и повече.

В зависимост от биологичните особености и от възрастта на отглежданите зеленчукови култури почвата се разрохква, окопава се по-дълбоко или по-плитко. В началото на вегетацията, когато зеленчуковите растенията са по-малки и кореновата система е по-слаба, вегетационната обработка е по-плитка - на дълбочина 4-6 см; когато растенията укрепнат, тя се прави на по-голяма дълбочина - на 8-12 см. Освен това някои от зеленчуковите растения имат по-плитка коренова система или корените им се възстановяват по-трудно при разкъсване. Такива са краставиците, лукът, патладжанът, цветното зеле и др. През цялата вегетация тези зеленчукови култури не понасят дълбока обработка на почвата.

Окопаване на домати

{youtube}cXYWTTz_c74{/youtube}