Голяма бяла английска свиня

Тази порода е изиграла съществена роля при породообразуването в почти всички страни с напреднало свиневъдство. Създадена е главно чрез кръстосване между Лайчестърската и Йоркширската свиня с участието на Малката бяла английска свиня. По този начин е получена породата, която съчетава качествата на местните свине (едри, със здраво тяло, подходящи за отглеждане на открито) и добрите угоителни качества на Малката бяла свиня (скорозрелост и добро оползотворяване на фуража).

Голямата бяла свиня се характеризира с умерено дълга глава, широко чело и зурла, тънки, леко издадени напред остри уши. Гърбът е дълъг, широк, здрав и дъговиден. Кожата е бяла, нежна и без гънки. Свинете от тази порода имат дълги и широки предни и задни бутове, прибран корем и права линия, на която симетрично са разположени средно 12 равномерно поставени здрави цицки. Краката са прави, здрави, с еластични бабки и здрав копитен рог.

Свинете от тази порода у нас са проявили висока аклиматизационна и много добра възпроизводителна способност и отлични угоителни качества.

Отличителна черта на породата са високите кланични показатели, по които се нарежда на едно от първите места в света. Особено ефективно е включването й в схемите на кръстосване и хибридизация при промишлени технологии на отглеждане на прасета.

Голяма бяла свиня от полски произход

Създадена чрез кръстосване на местната бяла полска с Германската бдагородна и Голямата бяла свиня от английски и шведски произход. Свинете се отличават със здрава конституция, добри репродуктивни и угоителни качества. В чисто състояние се използват за производство на прасета за угояване, но за предпочитане е да се кръстосват с нерези Ландрас.

Голяма бяла свиня от шведски произход

Свинете имат здрава конституция, прав гръб, високи крака и леко свлечена крупа. Отличителни черти на породата са високата плодовитост (10-11 прасета) и интензивният растеж на приплодите.

Резултатите от изпитването на качествата на свине от породата Голяма бяла свиня с различен произход показват превъзходството на Голямата бяла английска свиня по основните стопански признаци.

Несъществените разлики има в угоителните и кланичаните качества между свинете от полски и шведски произход. Животните са подходящи за отглеждане както в чисто състояние, така и за кръстосване - предимно като майчин компонент. При създаване на добри условия за отглеждане и хранене те проявяват висока скорозрелост, интензивен растеж и добро оползотворяване на фуража.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Водата е един от главните елементи на храненето на свинете

Как да получим здрави прасенца

Потребности на свинете от витамини