Съдържанието на вода варира в широки граници не само при отделните фуражи, но и в един и същ фураж в зависимост от почвените условия, фазата на прибиране, технологичната обработка, условията на съхранение и др. Най-малко вода (около 5-10%) съдържат някои сухи отпадъчни продукти от хранителната промишленост (кюспета, шротове и др.), минералните и витаминните добавки. Зърнените храни съдържат около 10-15%, сенните брашна - 14-16%, зелените фуражи - 60-80%, корено-, сочно- и клубеноплодите - 75-90%. Комбинираните фуражи трябва да съдържат не повече от 14% вода. Най-високо съдържание на вода (90-95% и повече) имат кашите и отпадъчните продукти от млекопреработването. С увеличаване на водното съдържание на фуражите се намалява тяхната хранителност и възможността за по-продължително съхраняване.

Водното съдържание в организма на свинете се променя в зависимост от възрастта и относителния дял на мастната тъкан. С напредване на възрастта относителното съдържание на водата намалява. При новородените прасета водата е около 80%, при маса 30 кг - 62-65%, при 50 кг - 58-60%, при 100 кг - 45-48% и т.н.

Нормалната дейност на организма на свинете е свързана със загуба на вода, която постоянно трябва да се възстановява. При гладуване е възможно животните да изразходват почти всички запаси от мазнини, около половината от белтъчините и около 40% от живата маса и да продължават да живеят. При загуба на 10% вода се появяват смущения във физиологичните процеси, а при загуба на 20% вода настъпва смърт.

Водата е една от най-важните съставки на организма на свинете и има голямо значение за нормалното протичане на различните физиологични процеси. Тя е един от главните елементи на храненето. Влиза в състава на клетките и кръвта, създава среда за смилане, всмукване и транспортиране на хранителните вещества до всички тъкани и органи и спомага за отделянето на крайните продукти на обмяната. Поради високата си топлоемкост и топлопроводимост водата играе важна роля за регулиране на телесната температура. Тя служи не само за предотвратяване обезводняването на организма, но и за неговото охлаждане. При недостиг на вода се намаляват апетитът и усвояването на хранителните вещества от фуража, вследствие на което спада продуктивността. От всички категории свине най-чувствителни към недостига на вода са подрастващите прасета и кърмещите свине.

Свинете трябва да имат винаги свободен достъп до чиста и прясна вода, като най-целесъобразно е да се използуват автоматични поилки. При ръчно поене е възможно свинете да не получат достатъчно количество вода.

Потребностите на свинете от вода зависят от редица фактори - възрастта, температурата и влажността на околния въздух, състава на дажбата, физиологичното състояние, температурата на водата и др. Растежът на младите прасета е по-интензивен, тъканите им съдържат повече вода, обмяната на веществата е по-ускорена, поради което потребностите от вода на 1 кг маса са по-големи. Необходимо е новороденото прасе да получава вода още от първите дни, защото нито млякото, нито водата, служеща за навлажняване на храната, могат да заменят питейната вода. С напредване на възрастта денонощната употреба на вода на животно се увеличава, но относителното й количество на единица маса намалява, тъй като намалява приетата храна на кг маса.

При нормални условия свинете приемат почти еднакво количество вода на единица сух фураж. Кърмещите свине също се нуждаят от повече вода. Високото съдържание на енергия и протеин и използването на смеските в сухо състояние (насипно или на гранули) са фактори, които увеличават потребностите от вода. Когато комбинираните фуражи се дават в навлажнено състояние или в дажбата участват зелени фуражи, корено-, клубено- и сочноплоди, свинете приемат по-малко вода. В горещо време свинете приемат повече вода, отколкото в хладно време. Температурата на водата трябва да е 14-16°С. По-топлата вода се приема с по-слаба охота. На 1 кг сухо вещество от храната са необходими около 7-8 л вода, особено в топло време. Денонощната потребност на свинете от вода е 0,4-1,2 л на 10 кг маса.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Как да получим здрави прасенца

Потребности на свинете от витамини

Червенка по свинете - една от най-опасните болести