CAP4US

В навечерието на предстоящите европейски избори решихме да обсъдим каква би била новата Обща селскостопанска политика (ОСП) на ЕС, ако се премине към активни стъпки в посока приемането на Украйна в Съюза. По темата говорим с българския представител в Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) Стоян Чуканов

Ще размести ли Украйна пазарите в Европа и как ще се отрази това на земеделието на Стария континент?

Аз съм докладчик по тази важна тема и в рамките на Съвета подготвяме становище. Вече мина първата работна група. Темата е „Как да запазим устойчивостта на европейското земеделие в светлината на бъдещето разширяване” - съвсем естествено е да се коментира най-много Украйна, тъй като това е наистина най-голямата земеделска държава, която е кандидат член, но в крайна сметка не е само Украйна.

Историята на европейското разширяване е история на успеха. В момента сме в позицията да изпитваме емоциите, които нашите колеги от ЕС са изпитвали преди разширяването с Испания, преди разширяването с Полша, Унгария. Всичките тези държави, които сега са членки и без които не бихме могли да си представим Европейския съюз, те също са били обект на разширяване и тогава също е имало такъв дебат”, обясни Стоян Чуканов

Той отбеляза, че колкото и политически да се набляга на скоростното приемане на Украйна в ЕС, за да се случи това трябва страната да изпълни задължителните условия за членство.

Украйна има 41 милиона хектара земеделска земя, преди започването на руската агресия. Нормално е, те имат и съвсем друга себестойност. Ние в България бяхме едни от първите, които още преди година изпитахме последиците от навлизането на такъв голям земеделски производител на Общия пазар, защото сме на единния пазар на Европейския съюз и това не може да не доведе до сътресения.

Така че коментарите продължават, дебатът продължава, но в интерес на истината всички се обединяват около едно мнение, че въпреки политическата воля за ускоряване на процеса, няма как да се допусне присъединяване без да се изпълнят всички условия за реформи и стандартите на ЕС”, категоричен е Стоян Чуканов.

А докато тече дебатът за членството на Украйна, остава въпросът за ефектите от „Зелената сделка” и опростяването на някои екологични изисквания в работата на земеделските производители.

Стоян Чуканов е генерален докладчик по становището за Бъдещето на ОСП и за опростяването на тези изисквания към фермерите

„Това предложение на Европейската комисия беше продиктувано от обстоятелствата и от протестите, но то беше също така и фундаментална реакция на факта, че когато всички преди четири години се съгласиха върху основните параметри на „Зелената сделка” нямахме конкретните условия, които имаме в момента.

Имам предвид нито някой е очаквал да има COVID, нито някой е очаквал да сме в условия на война. Естествено е да реагираме и да променим вече конкретната процедура, защото обстоятелствата и ситуацията е коренно различна, икономическата ситуация е коренно различна и ние трябва да можем да реагираме адекватно.

Предложението за опростяване не отменя генералните цели, нито отменя нашите ангажименти по Парижкото споразумение. В момента, естествено, предизборно има едно доста фриволно политическо говорене и упражнение в тази тема, но ако се замислим и погледнем нещата като концепция, те не променят генералната посока.

Естествено е, че няма перфектен закон и всяко законодателство подлежи на промени, за да може да отговори на очакванията на обществото. За мен като докладчик, сърцевината на проблема - неправилното разпределение на печалбата в агрохранителната верига, е адресирана от комисията за следващата година - 2025 година, тоест ние започваме с най-лесното да го нарека в момента, а именно отпадането на някои ангажименти по екологичните мерки, по ДЗЕС-вете, а оставяме най-трудното, което не зависи от земеделската общност – как да се разпределя печалбата по агрохранителната верига”, отбеляза той. 

Според Чуканов освен за „Зелената сделка", трябва да се говори и акцентира върху т.нар. „Синя сделка". Тази инициатива тръгва от Европейския икономически и социален комитет и вече е възприета от Европейския парламент.

 „Проблемът с водата започва да става сериозен в световен мащаб. През 2023 г. подготвихме поредица от становища, свързани с водите, които бяха под общата шапка на „Синята сделка". Темата пряко касае и фермерите, тъй като една огромна част от водата отива за напояване в земеделието“, коментира още Стоян Чуканов. 

Но към момента всички тези теми трябва да бъдат във фокуса на вниманието на политиците, които ще се борят за доверието на европейските гласоподаватели, защото след изборите на 9 юни започва реденето на пъзела в Европейския парламент

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg  

CAP4US