Необходимост от редуване на културите

От много научни опити се установява, че при продължително отглеждане на дадена култура на едно място (монокултура) в почвата настъпва т.нар. „уморяване”, което се обяснява с намножаването на паразитни микроорганизми по корените на растенията. За намаляване на добивите допринася още едностранчиво извличане на хранителните вещества, увеличаването на количеството на плевелите, болестите, неприятелите и др.

Растенията реагират по различен начин при безсменното отглеждане. Те се разделят на 3 групи:

  • непонасящи безсменно отглеждане (лен, цвекло, грах, слънчоглед, бакла и др.);
  • средно понасящи безсменно отглеждане (картофи, пшеница, ечемик, овес и др.), които могат да се засяват по две години на едно и също място, особено сега, когато се прилага висока химизация в растениевъдството;
  • понасящи по-продължително (3-4 години) безсменно отглеждане (тютюн, ориз, памук, царевица и др.).

Независимо от отношението на растенията към безсменното отглеждане влиянието на редуването на културите в сеитбообращението за подобряване на вегетационните условия е многостранно:

1. То оказва влияние за регулиране на хранителния режим в почвата. Отделните растения черпят в различни количества азот, фосфор, калий и други хранителни вещества. Така например картофите, цвеклото, ленът и други извличат повече калий, памукът извлича повече азот, при отглеждане на бобови култури почвата се обогатява с азот, а се изразходва повече фосфор и т. н. При това растенията имат различно дълбока коренова система и когато се редуват, извличането на хранителните вещества става от различни почвени пластове. Те имат и различна усвояваща способност. Изобщо, ако не се редуват културите, почвата се изтощава едностранчиво и много по-бързо се изчерпват хранителните вещества в нея.

2. Редуването на културите оказва влияние и за регулиране на водния режим на почвата. Отделните растения изразходват различни количества вода и изсушават почвата на различна дълбочина поради различната дълбочина на проникване на кореновата им система.

3. Редуването на културите има голямо значение за унищожаването на плевелите. Когато в полетата на сеитбообращенията се отглеждат окопни култури, поради честите обработки през време на вегетацията почвата се почиства от плевели. При сменяне на зимни с пролетни окопни култури се изменят условията за развитие на плевелите. Ако се отглеждат монокултури, размножават се плевели, които се приспособяват към технологията на отглеждане на тези култури и борбата с тях се води много трудно.

4. Редуването на културите има голямо значение и за борбата с болестите и неприятелите по растенията, които са специализирани и нападат само определени растения. С редуването ежегодно се сменят местата на културите, при което неприятелите и причинителите на болестите от заразените полета, попаднали при нови условия, не могат да се приспособят и загиват. По такъв начин се унищожават много неприятели и причинители на болести по лена, цвеклото, житните култури и др.

5. Сеитбообращението има значение още и за подобряване структурата на почвата. Тревните смески и бобовите култури подобряват структурата на почвата, а царевицата, слънчогледът и други култури я разрушават. При редуването на културите в сеитбообращението се постига непрекъснато възстановяване на почвената структура.

Вижте още:

Качества на поливната вода - с каква вода да поливаме?

Пролетен ечемик (пивоварен)

Сеитба на зърнени бобови култури