Късното кафяво гниене (Monilinia fructigena) е широко разпространено заболяване по овощните растения

Късно кафяво гниенеПовреди от късното кафяво гниене се наблюдават от наедряването на плода до неговата консумация. По кожицата се явяват кафяви петна, които се разрастват и могат да обхванат целия плод. Повредените тъкани са кафяви и изгнили. Болният плод окапва или се запазва по клонките и се мумифицира. Когато плодовете са на кичури патогенът преминава от един плод на друг и ги заразява. След изтичане на инкубационния период те се покриват с туфи от конидионосците и конидиите на гъбата.

При причинителя на късно кафяво гниене спороносните туфи се образуват под форма на концентрично наредени кръгове.

Късно кафяво гниене - фазиПри ябълката, дюлята и прасковата от плода, патогенът се придвижва по дръжките и обхваща плодните клонки, а в нередки случаи преминава и по носещите ги леторасти. Върху тях се образуват елиптични петна, които често се разрастват и обхващат летораста като пръстен. Вследствие на това връхната им част загива.

Причинител: Monilinia fructigena (Persoon) Schroter (Aderh et Ruhl.) Honey от клас Ascomycetes. Мицелът се развива между клетките, под кората образува стромовидни структури, а на повърхността конидионосците са събрани на туфи.

В България патогенът зимува като мицел по заразените леторасти и мумифицираните плодове. Когато конидиите по плода се образуват през есента, те също зимуват и са първоизточник на инфекция през вегетационния период. При влага спорите се разнасят и при плодовете кълновете навлизат на мястото на механични повреди и през лантицелите. Мицелът се развива междуклетъчно, като убива клетките и се храни със съдържанието им.

Спорите започват да покълнват при 0°С. Оптималните температури за покълнване на спорите са от 24 до 27 градуса.

Светлината влияе стимулиращо на спорообразуването. През деня се формират спори, а през нощта мицелът започва да нараства. Затова се наблюдава и зониране на поврелите. При благоприятни условия патогенът се разпространява през цялата вегетация.

Борба с късното кафяво гниене. При М. fructigena пръсканията на овощните дървета започват по-късно в зависимост от проявата на болестта по вече наедрелите плодове. Използват се препаратите, посочени при М. Laха.

Борбата с причинителите на кафявото гниене може да бъде успешна, ако се съчетават агротехнически и химически мерки.

Агротехнически мерки за борба с късното кафявото гниене:

  • новите овощни насаждения трябва да се създават по възможност на терени в които условията са проветриви;
  • унищожават се всички саморасли сливи и джанки, трънки, издънки;
  • изрязват се всички опожарени клонки до здрава тъкан;
  • унищожават се изрязаните клонки;
  • събират се и се унищожават загнилите и мумифицирани плодове;
  • не бива да се допуска червясване на плодовете;
  • беритбата на плодовете трябва да се извършва в сухо време, внимателно, без нараняване и не бива да се закъснява с нея.

Трябва да се полагат необходимите грижи за овощните дърветата, като обработка на почвата, торене на овошките и поливане.

Химическата борба е ефективна, ако се прилага след стриктно изпълнени агротехнически мерки

Срещу ранно кафяво гниене по овощните плодове първото пръскане на овошките се провежда рано напролет преди набъбването на пъпките с Бордолезов разтвор 1% или с Купроцин - 0,4%, Шампион - 0,3% и др.

Второ пролетно пръскане на овошките се прави при показване боята на цветовете (фаза цветен бутон) с един от препаратите - Роврал 25 ФЛО - 0,2%, Роврал 50 ВП - 0,15%.

При благоприятни условия за развитие на болестта (валежи, понижаване на температурите) пръскане на овошките трябва да се провежда:

  • пръскане на овошките в началото на цъфтежа;
  • пръскане на овошките по време на масовия цъфтеж;
  • пръскане на овошките в края на цъфтежа.

За да се намали опасността от поява на късно кафяво гниене по овощните плодове е необходимо пръскането на овошките да се провежда при повява на първите признаци по плодовете (3-4 седмици преди беритбата). Използвайте най-малко два от горе изброените препарати с различен начин на действие. Спазвайте карантинните срокове на използваните от Вас препарати.