Пестициди е общото наименование на препаратите за растителна защита. Тук се включват хербициди, фунгициди, инсектициди, родентициди, растежни регулатори.


Хербицидите са препарати за защита на културните растения от плевели. За да се използва правилно даден хербицид, трябва да се знае плевелният състав на мястото, където се отглежда растението. 


Фунгицидите са препарати, които предпазват културните растения от болести. 


Инсектицидите унищожават вредните насекоми, а нематоцидите - нематодите по растенията.
Родентецидите са готови примамки за борба срещу полските гризачи, домашните мишки и плъховете.


Растежни регулатори са препарати, които регулират узряването и повишават добива.

 

Микроторовете са листни и почвени, те подобряват вегетативното развитие на растенията и подобряват добива. 


При използване на пестицидите трябва внимателно да се прочете етикетът на всяка опаковка. Там подробно е описано всичко за препарата, указанията трябва стриктно да се спазват.

След името на препарата е записано с цифри и букви количеството на активното вещество в проценти и начинът на разтваряне. Ето как да разбираме написаното.
- 50ВП - 50% активно вещество, водоразтворим прах
- ЕК - емулсионен препарат
- РК - разтворим концентрат
- СК- суспензионен концентрат
- Г - гранулат
- МГ - микрогранулат
- НП - намокрим прах
- ЛД - смъртоносна доза за 50 индивида
- КС - карантинен срок за времето на действие на препарата. Трябва да се изчака указаният срок за да може, да се консумират използваните части на растението без опасност от отравяне.
При работа с пестициди трябва да се спазва точно дозата за съответната култура. По време на пръскане не трябва да се употребява алкохол, храна и да не се пуши.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Видове минерални торове

Биохумус или оборски тор - кое да изберем

Какво представлява калиевият тор, кога се прилага и защо?