Просмукване на зеленчуковия разсад

От тази непаразитна болест зеленчуковите растения загиват в първите дни след пикиране или разсаждане. Преовлажнените растения се просмукват, което се изразява във воднисто омекване и разкашкване на стъблото и кореновата шийка. Повредените растения полягат и малко по-късно загиват. По-силно се просмукват по-младите разстения. По доматите повредите от тази болест наподобяват поражението от маната фитофтора капсици. За точно диагностиране е нужен микроскопски анализ; при повредените от фитофтора капсици тъкани се намират конидии на гъбата.

Просмукването се наблюдава в по-големи размери по разсада за ранно полско производство на домати, особено ако се пикира в студено време и в неотопляеми полиетиленови оранжерии, тъй като при тези условия няма възможност за по-бързо изпаряване и намаляване на излишната влага от повърхностния почвен слой и за бързо вкореняване на растенията. В големи размери тази болест се явява и след разсаждането на доматите за късно полско производство, поради високите температури в началото на юли. Често се среща и при пикиране и засаждане на разсада за ранно оранжерийно производство, понеже той се отглежда в края на лятото или началото на есента, когато при силно слънце температурите в оранжериите се покачват много.

Болестта може да се развива в по-големи размери и при средно ранното и късното оранжерийно производство, ако по време на пикирането на разсада и особено на разсаждането температурата на почвата е под 15°С, тогава вкореняването на растенията е много бавно и няма възможност за изпаряване и намаляване на излишната влага от повърхностния почвен слой. Във всички случаи размерите на поражението от тази болест са много големи, ако след пикирането или разсаждането на разсада се полива обилно около кореновата шийка на растението.