Етиленовите филтри са предназначени за плодове и зеленчуци, които са етиленопроизводни (домати, ягоди, праскови и др.) или когато се транспортират заедно различни плодове в затворено пространство. Този тип филтри са предназначени за употреба на товари за дълъг път (5-7 дни), с цел да бъде абсорбиран произведеният етилен от плодовете по време на тяхното пътуване.

Ще разгледаме етиленови филтри на компанията BIOCONSERVACION, модел Filtros F-75 и в частност съхраняването на ягоди и портокали съвместно до тяхната крайна дестинация (от Испания до Литва и Латвия). Всяка кутия от продукта, съдържа шест цилиндрични филтъра.

След приключването на пакетирането и опаковането на ягодите те се поставят за едно денонощие на съхранение в хладилни камери на температура от 2ºC. (Смята се, че развитието на етилена в плодовете спира около температура близка до 0ºC.) След като плодовете бъдат добре охладени се пристъпва към тяхното натоварване на камион оборудван с хладилна камера. Важно е приблизително 1:00-1:30 часа преди натоварването да бъде включена хладилната камера на камиона с цел да не бъде прекъснат консервационният процес на плодовете и тяхното излагане на температурни амплитуди.

По данни на производителя BIOCONSERVACION са необходими 4-ри филтъра Filtros F-75, за да се гарантира съхранението на плодовете. По наблюдения от практиката, понякога са достатъчни два броя филтри. Първият филтър се поставя в близост до въздухопотока, а втория в края, след завършване на товаренето на палетите. Накрая се поставят обозначителни знаци за наличие на етиленови филтри.

Вижте още: