Във влажни години силно се повреждат и листата.

Това води до:

  • намаляване на фотосинтезата и до преждевременен листопад със значителни отрицателни последствия върху количеството и качеството на продукцията през текущата година;
  • намаляване на плодоношението през следващата година;
  • предразположение към измръзване и преждевременно загиване на дърветата.

Освен сачмянков тип прояви, двете бактерии причиняват загиване на пъпките, язви, раковини и смолоизтичане по едногодишните клонки. В тези повреди причинителите се запазват до пролетта. В. pumilus може да презимува успешно още в опадалите листа и почвата като ендоспори или сапрофитно развиващ се организъм.

Разсейването на инокулума става с дъждовни капки, вятър и смучещи насекоми. Входни врати за заразяване са рани от различно естество, въздушните устица и незарасналите листни отпечатъци след опадането на листата.

Двете бактерии се различават съществено по своите температурни изисквания. Оптималната температура за развитие на X. рruni е от 24 до 28°С, а за B. pumilus е от 24 до 43°С. При тези условия инкубационният период за появяване на повредите по листата е само 2-3 дни.

Главни диференциращи показатели за X. pruni са жълтите, слизести колонии, а за В. Pumilus - образуването на ендоспори при аеробни условия.