В света са създадени много породи и хибриди пуйки. Тези птици заемат второ място по разпространение след кокошките. Най-голямо стопанско значение имат следните породи пуйки: Обикновената бронзова, Широкогръдата бронзова, Бялата холандска, Бялата белтсвилска, Бялата императорска и др.

Бронзовата пуйка е създадена в САЩ. Оперението й е черно с бронзов оттенък. Пуяците имат на гърдите кичур от черни нишковидни пера, подобни на четка. Кожата е бяла. Пуйките тежат 8-9 кг, а пуяците - 15-16 кг. Пуйчетата на 120-дневна възраст достигат жива маса 5-5,5 кг с разход на фураж 2,8-3 кг за 1 кг прираст. Носливостта е добра - 80-100 яйца.

Чрез продължителна селекция за получаване на повече бяло месо е получена породата Широкогръдата бронзова пуйка, която има по-висока интензивност на растеж и висока жива маса. На едногодишна възраст пуйките тежат 10-12 кг, а пуяците - 17-20 кг. На 120-дневна възраст женските пуйчета тежат 5,5-6 кг, а мъжките - 7-8 кг при разход на фураж за 1 кг прираст 2,7 кг. Поради отличните си месодайни качества тази порода е използвана в почти всички части на света за създаване на много нови породи и хибриди пуйки.

Холандската бяла пуйка е с бяло оперение, като на гърдите пуяците имат черен кичур от нишковидни пера. В САЩ от нея е създадена по-високо продуктивна пуйка с жива маса при пуяците 10-11 кг, а при пуйките 6-6,5 кг. Носливостта е 85-90 яйца. Характерно за нея е по-нежното и сочно месо в сравнение с месото на другите пуйки.

Бялата императорска пуйка е разновидност на Бялата широкогръда пуйка. Създадени са в САЩ. Птиците имат едро тяло, много добре замускулени гърди, дълга гръдна кост и широко поставени крака. Пуяците на 12-месечна възраст тежат 16-18 кг, а пуйките - 8-10 кг. Носливостта на тази порода пуйки е добра - 80-90 яйца. Пуйчетата имат добра скорозрелост. Внесените у нас още през 1960 г. от Израел пуйки се поддържат чистопородно. Мъжките тежат 13-14 кг, а женските 7-7,5 кг. Четиримесечни пуйчета са с маса 5-6 кг.

Бялата белтсвилска пуйка е сравнително дребна, с компактно тяло, но с много висока носливост - 100-120 яйца.

Севернокавказката бронзова пуйка има удължено тяло и добри месодайни качества. Мъжките тежат 12-13 кг, а пуйките - 6-6,5 кг. Носливостта на тази порода пуйки през първата година е 75-80 яйца.

В резултат от стихийно кръстосване без особен отбор у нас са създадени местни отродия пуйки с кафяво, черно, пъстро и друго оперение, които имат значително по-ниска маса и по-ниска носливост. Най-разпространена е породата Новозагорска пуйка. Тя е много добра мътачка.

В света широко се използват хибридни пуйчета, които са три типа: тежки - с маса на мъжките на 14-седмична възраст над 7 кг, а на женските - над 5,5 кг, леки - имат маса 5,5 и 3,5 кг, и средни - съответно 6,5 и 4,5 кг.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Използване на зелените фуражи за получаване на по-висока продуктивност на селскостопанските птици

Паразитни болести по птиците

Взискателните пуйчета

Птичи грип – какво трябва да знаят фермерите?