През месец ноември пчелите са преминали в зимен покой. Само при по-продължителни топли есени и по край Черноморието пчелите летят и през този месец през деня, а нощем поради ниските температури образуват зимно кълбо. Активизирането на пчелите и дейността на семейството като цяло през ноември не са желани, особено ако се започне процес на отглеждане на пило, както и отделяне на млечице за изхранване на личинките, така и поддържането на необходимата температура за неговото развитие /34,5-35,5 гр.С/ при ниска външна температура изтощава физиологически пчелите и силно влошава тяхното презимуване. Много по-добре зимуват пчелните семейства, когато застудяването ги завари без пило и през първите три месеца /ноември, декември, януари/ не се възобновява отглеждането му, т.е. няма периоди на продължителни затопляния и летеж на пчелите, а само еднодневни облитания за прочистване. Добре подготвените и правилно зазимени пчелните семейства не се нуждаят от помощта на пчеларя през този месец. Те се нуждаят от пълен покой. Работа на пчеларя е предимно в складовете помещения, където се съхранява инвентара и питите. Довършва се сортирането на питите, изрязват се от рамките всички бракувани пити, вощината от питите се сортира по качество. Освободените от вощината рамки, както и освободените за ремонт кошери и друг инвентар трябва да се дезинфекцират и подготвят за използване през следващия сезон. Дезинфекцирането се предхожда от основно почистване от прополисови и восъчни налепи, които се използват в недостъпно за пчелите помещение /ако пчелите летят през деня/. Това е задължително, когато в пчелина или в района е имало заболяване от американски гнилец. Дезинфекцията се извършва чрез обгаряне на инвентара с бензинова лампа и добро намокряне и изтриване с 3-4%-ов разтвор на сода каустик. Най-добре се дезинфекцира инвентарът чрез изваряване и голям казан с 3-4 %-ов содов разтвор /100 л вода 3-4 кг сода каустик/. В казана се нареждат рамките, разглобените кошери и се притискат по средата с две успоредни летви, закачени за монтираните по стените на казана на различна височина халки, за да не се вдига разтворът. След завирането на течността трябва да ври най-малко 30 минути. След изваждането му се изцежда, а още по-добре е да се изсуши и след това се прибира. Така дезинфекцирания инвентар се ремонтира, ако има нужда и се подготвя за следващия сезон. Рамките се приготвят за опъване на тела по тях. Броят на рамките, на които ще се опъва тел, се определя въз основа на направения есенен восъчен баланс. Восъчният баланс се състои в това, че се прави инвентаризация на питите, с които разполага пчелина. За целта се сумират данните за броя на питите в семействата, оставени за зимуване на пчелите във всеки кошер, вкл. зад преградната дъска, броя на питите в склада и отделените за бракуване. На всяко пчелно семейство трябва да бъдат осигурени минимум по един пълен комплект плодникови пити /12 бр/ и по два комплекта магазини /24 бр/ за дадан-блатовите кошери и по 25 бр /за 2,5 корпуси/ за многокорпусните. Пчеларят трябва да подготви минимум и по 4-5 плодникови пити, изграждането на които да става заедно с използването на строителната рамка, за да се съчетае използването на отеления восък и борбата с вароатозата. Практиката е показала, че от пролетта до края на пашата пчелите изграждат по 6-8 плодникови пити и дават по 600-800 г стопен восък от строителните рамки. В складовете помещения, където се съхраняват питите, пчеларят трябва да е взел необходимите мерки за опазването им от мишки. В самите помещения е необходимо да се поставят отровни примамки за мишки, да се опазят шкафовете за пити в помещенията, където могат да проникнат плъхове. Плъховете прогризват стените им и стените на магазините с пити, влизат при питите, разрушават голяма част от тях, правят си вътре гнезда. От изпражненията и от урината им оцелелите пити придобиват неприятна миризма и не ги усвояват. Това налага такива пити, ако се използват поради липса на други да се проветрят добре и да се промият с вода, преди да се дадат на семействата за ползване. През този месец пчелните семейства са в пълен покой, но пчеларят трябва да посещава периодично пчелина и да проверява за състоянието на кошерите. При огледа е необходимо да се обърне внимание не само за нормалното положение на кошерите, но и за нападения от кълвачи. Ако върху предната страна на кошерите има разширен отвор, това показва, че кошерът е бил нападнат и да се вземат мерки за прогонването им.