Породата Ил дьо Франс е най-добрата и най-добре се аклиматизира у нас, за разлика от английските породи.

Овцете от породата Ил дьо Франс (Ile de France) притежават изразен и жив темперамент. Родината на тази порода овце е Франция (провинция Ил дьо Франс). Тя е подходяща за безпасищно и пасищно отглеждане. Във Франция тази порода овце се отглежда предимно в хълмисти или равнинните райони на страната, като допълнителна дейност или основна на фермери, които се занимават с производство на зърно и фуражи.

Породата овце Ил дьо Франс е създадена чрез кръстосването на Лестър и Рамбуйе, като целта е била да се получат животни със средно нежна вълна и с добра месодайност. Овцете от тази порода показват отлична комбинативна способност с основните наши породи.

Как да изберем овце от тънкорунни породи за разплод?

Овцете са с голяма глава, замускулена и къса шия, дълго и широко тяло и правилно поставени крайници. Главата е покрита с вълна до линията на ушите, а крайниците - до скакателните стави. Тялото е дълбоко и широко. Бутовете и гърбът са добре замускулени. Краката са широко поставени и здрави. Месото й е сочно, крехко и вкусно, с отлични вкусови качества. Общо месото е над 70%, а само на задната половина на трупа надхвърля 80%. Агнетата на 3-месечна възраст достигат живо тегло 30 кг. и кланичен рандеман - 51-53%. Живото тегло на възрастните овце майки е 65-70 кг, а на кочовете 110-150 кг.

Агнешките кожи са с плътна космена покривка и пригодна за обработка на косъма и на тулата. От овцете се получава по 4-4,5 кг бяла полутънка вълна ( 56-58-то качество) с висок рандеман - 69% с дължина 10-12 см, дебелина на влакната 23-28 мкм.

Правила и трудности в агнилната кампания

Плодовитостта на овцете майки е 150-160%. Овцете Ил дьо Франс се заплождат без хормонални препарати, по всяко време на годината и това позволява на фермера да получава агнета през най-търсения период на пазара. Те са с висока млечност през първите два месеца след оагването и отлични майчински качества. Средният дневен прираст между 30-ия и 90-ия ден е 360-380 грама.

Интродукцията на тази порода, както и на други месодайни породи овце може да стане чрез директен внос или чрез поглъщателно кръстосване. При промишлено или поглъщателно кръстосване на порода Ил дьо Франс с нашите местни породи овце още в първото поколение хетерозисния ефект повишава продуктивните показатели с 20-25%. Стада с овце от породата Ил дьо Франс се отглеждат в Научноизследователски институт по говедовъдство и овцевъдство - Стара Загора, и в Институт по животновъдни науки - Костинброд. През 2006 г. от Франция е внесено чистопородно стадо (143 животни) от фирма Стопански мелиорации и борба с ерозията (СМБЕ), гара Калояново.

ВИЖТЕ ОЩЕ

Класификация на породите овце

Породи овце отглеждани в България

Хранене и репродуктивност на овцете