У нас са създадени 4 тънкорунни породи, които се отглеждат в полските райони на страната :

  • - Североизточнобългарска тънкорунна;
  • - Дунавска тънкорунна;
  • - Тракийска тънкорунна овца;
  • - Карнобатски меринос.

 

Тънкорунни породи овце

Направления

Основната насока на продуктивността и при четирите породи е за вълна и месо, но те се използват и за мляко. Доенето е традиция с много стари корени в нашата страна. Като се започне от местните овце, които послужиха за основа  при създаването на новите породи, до окончателното им признаване  след 1974г тези овце са доени винаги. Дори  през първите етапи на породообразуването до 1970-1972г новосъздадените тънкорунни породи се водеха като овце за вълна, месо и мляко. Практиката показва, че от тях може да се надои значително количество мляко  - от 40 - 50 до 55л, а в отделни стада, като Тракийските тънкорунни овце до 150л.

Класификация на породите овце 

Физически белези на добрите за разплод тънкорунни овце 

Овцете за разплод от тънкорунното направление трябва да се отличават със здрава, плътна конституция и с добър екстериор. Главата не бива да е груба, а средно едра, без рога при женските индивиди. Съотношението между широчината и дължината на главата трябва да бъде около 3:8. Зарунеността стига до линията на очите, така че да не пречи на зрението на животното. Шията е добре развита, със средна дължина и широчина, замускулена холка и в равен, дълъг и широк гръб. Крупата също тряябва да е широка и добре замускулена, без да е свлечена. Гръдният кош е дълъг, широк и дълбок. Кожата трябва да е плътна, леко удебелена.

Обърнете внимание на кожния запас

При избора на овце за разплод особено внимание трябва да се обръща на кожния запас / наличието на кожни гънки в областта на шията/. Въппреки че гарантира по-висок вълнодобив, кожният запас не бива да е много голям. Допускат се до 1-2 слабо изразени гънки в областта на шията. Големият кожен запас е свъързан с по-голяма неизравненост на вълната. Установено е, че животни с умерен кожен запас най-добре съчетават едрината на тялото с добрата гъстота, дължина, нежност и изравненост на вълната. Сега селекцията при всички мериносови породи се води къъм по-облекчен тип, тоест  с по-малък кожен запас.

Други характеристики на овцете за разплод

Вимето трябва да  бъде добре развито, с жлезиста тъкан, равни половини и дълги цицки. Костната система не бива да е тежка, а по-лека, като крайниците  са зарунени до копитата.

 

Автор - Проф. дсн Светозар Тянков

 

ВИЖТЕ ОЩЕ

Съвети по отглеждането на новородени агнета

Овце за месо, мляко и вълна - избор на порода

Използване на овцете за разплод