Бременността при овцете продължава средно 150-152 дни с отклонения от 143 до 155 дни. Овцете от скорозрелите породи имат по-къса бременност в сравнение с местните овце. В практиката бременността се разделя на два подпериода в зависимост от големината на плода, потребността от хранителни вещества и грижите, които трябва да се полагат за бременните овце.

Първият подпериод на бременността обхваща началните два месеца след заплождането на овцете. Тогава плодът е много малък, овцете са още на паша и сами набавят необходимите си хранителни вещества.

Вторият подпериод обхваща последните три месеца на бременността, когато в организма на бременните овце настъпват дълбоки физиологични промени. Плодът увеличава многократно масата си, за да достигне преди раждането 3-3,5 кг. За нормалния му растеж и развитие са необходими повече хранителни вещества и най-вече белтъчини. Потребностите от хранителни вещества на овцете се увеличават с 20-25% в сравнение с първия подпериод на бременността. Ако бременните овце не се хранят и не се отглеждат правилно, раждат се недоразвити или мъртвородени агнета, овцете често абортират и имат ниска млечност.

Последните месеци на бременността при овцете са свързани с преминаването им от пасищно към оборно хранене и отглеждане. Помещенията за овцете трябва да са чисти, просторни, светли и без течение. Бременните овце не бива да се изкарват на паша при хладно и дъждовно време, при слана, снеговалеж или поледици. Преди пашата животните се подхранват с концентриран фураж и малко сено.

Ако овцете не се изкарват на паша, трябва да им се осигури ежедневна разходка в дворчетата. Само при много неблагоприятно време остават в помещенията.

През последния месец на бременността на овцете не бива да им се дават развалени и плесенясали фуражи и студена вода за пиене. За да се избягнат гоненето и блъскането, овцете трябва да имат достатъчен фронт за хранене и поене, а кочовете да са изкарани от стадата. Особено важни са ветеринарно-профилактичните мероприятия. През втория период на бременност овцете не трябва да се къпят, да се обезпаразитяват, да се имунизират и т.н.

Бременноста е периода през който се формира в най-голяма степен бъдещата продуктивност. В периода 50-70 дни след заплождане се залагат космените фоликули на плода. Гаранция за бъдещата вълнодайност е прилагането на едно балансирано хранене през този период, както и през последните 2-2,5 месеца. За получаване на повече нормално развити и жизнеспособни приплоди, храненето трябва да се подобри, като се включат предимно концентрирани и висококачествени груби фуражи.

Бременноста съвпада с есенния сезон, когато се появяват някой заболявания по овцете. При влажна есен се създават условия за копитните заболявания. Редовното подрязване на копитата и периодичното им дезинфекциране с разтвор на син камък или формалин може да ви спести много грижи и загуби.

Тимпаниите се предизвикват от хранене с лесно разлагащи се фуражи - предимно бобови култури (люцерна, детелина, грах, замръзнали кореноплоди, зеле, плесенясали груби храни). Такива фуражи трябва да се изхранват при предварително подхранване със сух фураж.

Абортите също нанасят големи щети. Те се предизвикват както от сочните зелени треви избуяващи след есенните дъждове, така и от замръзнали или плесенясали фуражи, от паша на осланени пасища рано сутрин, преди да се е вдигнала сланата.

При добри и постоянни грижи отбелязаните неблагополучия могат да бъдат избегнати.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Техника на заплождане на овцете

Аваси - порода овце за мляко

Извратен апетит при овцете и козите

Породи овце за месо