Предполага се, че породата е създадена от бедуинското племе „Ашакй" в района на река Ефрат. Днес се отглежда в почти целия Арабски полуостров. Като високомлечна порода Аваси обаче е селекционирана в Израел.

Вълната е остра и груба. Главата и тялото са оцветени на петна. Мъжките са с мощни спираловидни рога. Животните са тлъстоопашати. Млечността при племените животни е в гранииците 400-500 л, а в отделни стада е и по-висока. Овцете от тази порода не могат да се заплождат от други породи поради липса на рефлекс за отхвърляне на опашката. Плодовитостта е 95-100%, но от около 100 овце се получават 65-75 агнета. Живото тегло на овцете майки е 40-50 кг, а на кочовете - 60-70 кг. У нас животни от породата Аваси са внесени през 1977 г. Аклиматизацията им е протекла сполучливо. Слабото им място е предразположението към заболяване от копитен гнилец, поради което помещенията и дворчетата им трябва да се подържат чисти и сухи.

В Испания се отглеждат над 100 000 животни от породата Аваси от директен внос, възпроизводство и поглъщателно кръстосване. Чистопородни стада се отглеждат и в Гърция, Македония и Румъния, а напоследък са внесени и в Австралия. Производни на тази порода са популациите Асаф и Аваси+, които са много търсени и зад граница поради по-високата плодовитост, по-висококачествената вълна и вимета, пригодни за машинно доене. Несполучливо е включването й като първа порода при кръстосване с Черноглавата плевенска порода поради получаването на голям брой животни с кичелява вълна.

Популацията Асаф съчетава най-добрите качества на двете високомлечни породи - Източнофризийска и Аваси. При нея се получават с 30-40 повече агнета от 100 овце майки. Това е от съществено значение за икономиката, като се има предвид какво влияние има плодовитостта дори и в млечното овцевъдство. При тези животни опашките са леко одебелени, но не тлъсти, и месото им отговаря на вкуса на нашия потребител. Животните съчетават 5/8 кръвност от породата Аваси и 3/8 от Източнофризийската порода. Те могат да изиграят съществено влияние при подобряването на нашите породи за мляко, тъй като се избягват негативите на Източнофризийската порода. Животните Аваси+ са с значително подобрена плодовитост - 180-220%.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Техника на заплождане на овцете

Хранене и репродуктивност на овцете

Породи овце за месо