Най-честите вредители по ягодите - насоки за справяне и идентифициране

Ягодовият акар е разпростарнен в цялата страна. Пренася се чрез почвения материал. През пролетта акарите преминават върху вегетационни връх и се настаняват в основата между неотворените още листа. Ягодовият акар вреди, като смуче сок от младите листа, които се деформират, пожълтяват и изсъхват. Нападнатите растения са по-дребни, втрънчени и листата им изглеждат като попарени. Добива от нападнатите растения ежегодно намалява.

Друг основен вредител при ягодите е и ягодов стъблохоботник. Ягодовият стъблохоботник се явява в голими размери във всички райони на страната. Напада главно ягодата, ограничено и малината. Вредата се причинява от възрастно женско насекомо и се състои в нагризване на листните и цветните дръжки при снасянето на яйцата, в следствие на което те повяхват и загиват. При масово нападение растенията не загиват, но не дава плод.

Възрастното насекомо има тъмно син цвят с метален блясък. Развива едно поколение и зимува като възрастно насекомо в земни камери и се появява следващата пролет. Борбата се води ранно през пролетта преди цъфтеж. По време на масовия цъфтеж може да се появи сиво гниене.

Ягодите - едни от първите плодове през пролетта

Сивото гниене при ягодите – причинител- Botrytis cinerea. Напада всички надземни части на ягодата.

Признаци на болестта:

  • - По листата се появяват неправилно зъкръглени разрастващи се сиво-кафяви петна със сиво спороношение от долната страна на петурата.
  • - Заразените цветове некротират.
  • - По плодовете се развиват жълто-кафяви петна. Покриват се със сиво бял спорообразуващ налеп и загиват.

 

Гниенето се предава от болните на здравите плодове. Борбата се води в началото, по време на масов цъфтеж и в края на цъфтежа. По листата на ягодата е възможно да се появат пурпурни точки - това е признак за появаването на листи петна. Това е гъбна болест, която се среща повсеместно в ягодовите насъждения. Тя започва като тъмно пурпурна точка, която постепенно се разширява, като центъра отначало е кафяв, а после белезниково сив.

Кога и как да садим ягоди?

Повредите се отразяват на добива и общо отслабване до загиване на растенията. Прилагат се първо санитарни мерки, като се изразват и изгарят старите листа. Това меропирятие води до изтощаване на растенията. Затова се провеждат и предпазни пръскания рано през пролетта преди автивна вегитация.ВИЖТЕ ОЩЕ

Кои култури са подходящи за предшественици на ягодите?

Грижите за ягодите продължават и след беритбата

Ягодовите насаждения трябва да са чисти