киви1. При избора на място за отглеждане на киви трябва да се обърне внимание на:

 • посока и сила на преобладаващия вятър;
 • типа на почвата - неподходящи са тежките, глинестите и преовлажнените почви;
 • наклонът на терена трябва да бъде малък и възможно с южен склон;
 • теренът да изключва вредното влияние на високите зимно-пролетни подпочвени води.

2. Растенията за засаждане да бъдат здрави, с добре развити корени.

3. Още със създаването на насаждението трябва да се започне с органичното и минерално торене на киви.

4. Борбата с плевелите се води особено редовно през първите две-три години от отглеждането на киви, за да не се затрудни развитието на младите растения.

5. Първата година от засаждането на растенията като покров или засенчваща култура се засява и по един ред царевица в реда, но само при нормален поливен режим.

6. Не трябва да се прекъсва с поливанията или да се прекалява с тях, което води до уплътняване на почвената повърхност и неблагоприятно преовлажняване.

7. През зимния период по време на пълноводие не трябва да се наводнява площта на насаждението, ако в близост има река или водоем.

8. При резитба на кивито за плододаване се оставят най-много до 8 (осем) пъпки но плододаващия летораст, а ако той е четиригодишен и се заменя, се подбира най-близкия до него здрав едногодишен летораст.

9. Важно мероприятие е „подстригването” на растенията и откриването на „слънчеви коридори”. Плодовете и листата се подреждат, като се премахват повредените, малките и закърнели плодове и засенчващите листа.

10. През пролетта и лятото за намаляване ефекта на суховеите се използват защитните противоветрови платна и материали.

11. За осигуряване на здрава реколта от киви трябва да се проверяват ежедневно или през 3-4 дни плодовете, долната част на листата и леторастите. При нападение от неприятели или поява на болести трябва да се съобразява със следното:

 • карантинния период на препаратите и срока на беритбата;
 • процеса на заболяването;
 • гъстотата на неприятеля;
 • дозите на препаратите.

Трябва да се избират най-ефективните и най-безвредни препарати.

12. Избира се най-удобният момент за бране на плодовете, като се знае, че:

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

 

 

 • плодовете не бива да остават по растението дълго след началото на листопада;
 • плодовете се берат на етапи, като се започва от най-едрите;
 • не трябва да се изчаква плодовете да се повреждат от слана или от сняг.

Подходящи райони за отглеждане на киви в България

Зимна резитба на киви

Лятна резитба на киви

Лятна резитба на киви