Кратковременното затревяване на почвата в овощните градини се практикува, за да се подобри почвената структура.

овощни градиниПри засяване на житни и бобови растения може да се създаде структура на почвата в резултат на едногодишно затревяване, но само ако се осигурят необходимите условия (торене и напояване за повечето случаи) за много добро развитие на тревите. В някои случаи пък ще са необходими две години, за да могат многогодишните треви да възстановят почвената структура.

Многогодишните треви не само подобряват структурата на почвата, но я и обогатяват с органични и особено с азотни вещества.

Това положително въздействие на тревите при едногодишното им използване може да се постигне при следните условия:

  • при задължително торене преди сеитбата;
  • при две коситби на тревата;
  • при коситба през време на бутонизацията;
  • при обезателно брануване на посева рано през пролетта;
  • при късно изораване.

Като се има пред вид угнетяващото действие на тревите със слята повърхност върху растежа и плододаването на овощните дървета, изкуственото затревяване чрез засяване на житни и бобови растения трябва да се ограничи само за една или две години, като до него се прибягва периодично след неколкогодишно поддържане на почвата в черна угар. Освен това може да извършва затревяване на почвата в овощните градини през междуредие. Така само половината от кореновата система на овощните дървета изпитва угнетяващото действие на тревите.