Брашнеста мана

Причинител

Причинителят на тази болест е гъба, която заразява листата и плодовете, които се покриват с брашнест налеп, особено по долната страна на листата. Заразените листа постепенно придобиват червеникаво оцветяване, извиват се силно нагоре и преждевременно изсъхват. При ранно нападение цветовете също изсъхват. Растението отслабва, добива намалява, поразяват се плодовете.

Борба

Срещу брашнеста мана се пръска 3 пъти с 0.8% ТИОЗОЛ или с 0.1% КАРАТАН, или с 0.04% АФУГАН - първият път веднага след като започне растежът на листата, след това преди цъфтежа и след беритбата на плодовете.

Сиво гниене/ботритис/

Причинител

Причинителят на сивото гниене е гъба, която причинява загниване на зазряващите плодове. Загнилите от сиво гниене плодове са бледокафяви, покрити със сив налеп и горчив вкус. Честите валежи след прецъфтяването на ягодовите растения и през време на беритбата на плодовете благоприятстват за развитието на болестта. Причинителят на болестта  успешноо  презимува в заразените части на растенията. При благоприятни условия инкубационният период продължава 2-3 дни, затова болестта се развива масово за кратко време. Най-благоприятната температура за развитието и е 18-20 градуса.

Борба

Включва постилане на слама под ластуните, събирането на загнилите плодове, трикратно се пръска с 0.25% ОЙ-ПАРЕН или с 0.3% ОРТОФАЛТАН, или с 0.1% ФУНДАЗОЛ. Първото пръскане се извършва в началото на цъфтежа на ягодите, а следващите през интервал от 7-8 дни.

Кога и как да садим ягоди?

Бели и червени листни петна

Причинител

Белите листни петна се причиняват от гъба, при която листата, цветовете и плодовете се покриват с кръгли бели петна с червеникавокафяв венец наоколо.
Червените листни петна се причиняват от гъба, при която листата, цветовете, цветоносите и  ластуните се покриват с червени петна, които имат неправилна форма. Причинителите презимуват както в опадалите, така и в зелените листа на растенията. Най-често тези болести се срещат заедно.

Борба

Чрез събиране и изгаряне на изсъхналите листа, пръскане се прави когато започне растежът с 1% БОРДОЛЕЗОВ РАЗТВОР или с 0.25% ПЕРОЦИН 75Б.

Най-важните изисквания на ягодите към климатичните условия и почвата

Вирусни болести

Мозаечна къдравост, периферна хлороза и некротична къдравост

Това са най-опасните и най-често срещани вирусни болести по ягодата у нас, които в повечето случаи се появяват едновременно  по едни и същи растения. В такива случаи те са и най-опасни, тъй  като стават причина за масово и силно израждане на болните ягодови растения. По-съществените признаци на тези заболявания са: издребняване на листните петури и дръжки, намаляване на броя на листата и ластуните, скъсяване на междувъзлията, общо вджуджаване, мозаично прошарване до почти пълно пожълтяване, накъдряне, издребняванеи деформиране на петурата на листата, морфологични изменения на цветовете и плодовете.

Най-важнотоо стопанско последствие е безплодието на цветовете, като добивите намаляват от 20 до 100%. Картината на вирусните инфекции се усложнява твърде много като се има предвид, че досега са известни около 45 вируса по ягодите. Главен преносител е ягодовата листна въшка. През втората година на заразеното растение вируса заразява 55%, а през третата година почти 100%.

Ето защо, когато дадено насаждение, създадено със здрав разсад не е изолирано на разстояние най-малко 1.5 км от болни ягодови насаждения и особено ако не е водена системно предпазна борба срещу бялата ягодова въшка, в  повечето случаи не е изгодно то да се отглежда повече от три години на едно място. Следва да се има предвид, че по време на цъфтежа и беритбите  не може да се води борба срещу въшката поради опасност  за отравяне на хората и пчелите.

Борбa

Най- сигурното средство за борба с вирусните и микроплазмените болести по ягодите е производителите да не използват свой разсад, а да си купуват оздравен разсад, който се произвежда в специализирани стопанства и след това се предоставя на магазините "Сортови семена" и посадъчен материал за продажба на ягодопроизводители.

Кореново гниене

Проявява се най-силно при намаляване силите на ягодовите растения поради отслабването им от различни причинители: частично измръзване, рязко засушаване  или прекомерно навлажняване, особено със застояла вода. Причинителите, които са многобройни, проникват в корените през рани, дължащи се най-често на обработките или нематодите. Различните видове кореново гниене се причиняват от почвообитаващи микроорганизми, които в много случаи  действуват едновременно. Такива са причинителите   на черното кореново гниене, червеното кореново гниене, кафявотоо кореново гниене.

Автор - Елисавета Талева

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Грижите за ягодите продължават и след беритбата

Ягодовите насаждения трябва да са чисти

Ягодовите насаждения са чувствителни към ниските температури