Условия за засаждане

Изискванията на ягодата към влагата са изключително високи. Там където валежите са малко е необходимо да се извършва мулчиране/покриване със слама, сено или други сухи растителни отпадъци/ или отглеждането им върху черно полиетиленово фолио, което ефективно задържа развитието на плевелите и задържането на влагата при значително висока температура на почвата.

Не се препоръчва преовлажняване и отглеждането на ягодата на заблатени места.

Предпочитаните почви от ягодовите са наносните, дълбоките, топли и проветриви, богати на органични вещества. Не са подходящи много песъчливите, чакълести и много тежките - клисави почви. Оптималната почвена реакция е рН 5.5 - 6.5 а нивото на подпочвените води да е под 1м. от повърхността на почвата.

Ягодата не понася добре летните горещини, особено при по-силно засушаване. Ето защо, ако не се напоява особено в полските райони, тя не успява. Тук обръщам внимание на производителите да правят мелиоративни съоръжения за капково напояване.

Създаване на ягодовите насаждения

Предшественици

Най-подходящите предшественици за ягодовите насаждения са: фасул, соя, тикви и дини, или краставици. Най-неподходящи предшественици   за ягодата са картофите, пиперът и доматите. Тези култури боледуват от същите болести по корените, от които боледуват и ягодите.

Не се препоръчва да се отглеждат на места, където е имало стари насаждения от ягоди, защото в почвата остават много причинители на болести и неприятели, особено ягодовия  коренов и стъблен хоботник, причинителите на сивото гниене и вертицилиума. На същото място ягодите могат да се засадят след 4 - 5 години или обеззаразяване на почвата  с химически средства.

Обеззаразяването на почвата става по следния начин: може да се използва препарата Билак ВГ по схема. Почвата се третира 14 дни преди засаждането на ягодите с 4 грама на 10 кв.м. със 100-500 мл. вода или с 0.2г. на растение със  150мл. работен разтвор на 10кв.м. Шест седмици след засаждането се внася 0.2г. на растение с 200 - 250 мл. вода. След още 6-8 седмици се извършват още 1-2 третирания.

Кога и как да садим ягоди?

Обработка на почвата

След прибирането на предшественика върху почвата се разхвърлят добре угнил оборски тор, остатъци от слама , царевичак и др. Те може да бъдат предварително смесени със суперфосфат и калиев сулфат или с комбиниран минерален гранулиран тор/азот, фосфор, калий/.

На 1кв.м. се разхвърлят 4-5 кг. оборски тор или 8-10 кг.компост, 100гр. суперфосфат или 300-500гр. калиев сулфат, или 100-200гр.  комбиниран гранулиран тор.

След внасянето на торовете, почвата се прекопава на дълбочина 25-35 см. и се размесва с торовете.

До засаждането на ягодите желателно е почвата да се обработи още няколко пъти в зависимост от наличието на плевели. Когато има многогодишни плевели като паламида или пирей или троскот и балур и поветица. Трябва да се унищожат повече кълнове и да не се допусне да образуват надземни органи. При наличието на много коренищени плевели трябва да се обработи с хербицида Далапон или Ната, което се прави след прибирането на предшественика. Това мероприятие е задължително за да  има гарантиран добив от ягодите.

Срокове и техника на засаждане на ягодовите насаждения

Ягодите могат да се засаждат през пролетта и през есента. Желателно и по-ефективно е пролетното засаждане по следните причини: 

- Определения за ягоди участък  може да бъде засаден с есенна или ранна предкултур като грах, фасул за зелено, репко, спанак, лук за зелено или бакла.

- Разсада, който ще се използува за засаждането на ягодите се съхранява в хладилник. Той е бил изваден късно през есента, когато е бил много добре  вкоренен и това го прави по-качествен.

Засаждането става през месеците април и май, време с по-малко трудово напрежение.

Когато не се отглежда предкултура, ягодите се засаждат в края на март и през април. Ягодовият разсад се изнася на полето 15-20 дни след обработката на почвата. С ранното засаждане се дава възможност  за много добро развитие на ягодите поради наличието на почвена и въздушна влажност на почвата.

Плододаване

Плододаването се осъществява още същата година. В зависимост от сорта и качеството на разсада добивите достигат от 200-800гр. на кв.м. При добив от 500гр. на кв.м.се покриват разходите за създаването на насаждението. През следващите години добивите могат да достигнат до 2-3 кг. на кв.м. в зависимост от сорта и грижите при отглеждането.

Когато се отглежда предкултура, ягодите се засаждат по-късно през месец юни. Предкултурата се прибира, почвата се почиства от остатъците и се обработва  на 15-20см. дълбочина. И тук разсадът се изнася 15-20 дни след последната обработка. Това позволява почвата да улегне добре, спомага за бързото прихващане и по-доброто развитие на ягодите.

Когато се   извършва есенно засаждане на ягодата, това трябва да става през септември и не по-късно от средата на октомври. След 15 октомври почвената и въздушна температура се понижавати голяма част от растенията не се прихващат, а други се изтеглят или измръзват. Това налага презасаждане на нови разсади през пролетта. Разсадът трябва да бъде с дебелина на кореновата шийка над 8-10 мм - дължина на корените над 7-8 мм и най-малко 3-4 добре развити листа.

Начини на засаждане

На открити лехи без черен полиетилен

Почвата се подравнява. С помощта на канап  и малки колчета се очертават редовете и със садило се правят дупки, в които се наместват корените на растението. Те   трябва да бъдат почистени  от сухите и стари листа, а кореновата им система  се съкращава, ако  коренчетата са много дълги. Подготвеното растение се поставя в дупката и се засажда 2-3 см по-дълбоко, отколкото разсадът е бил в насаждението. Засипва се с почва, но се внимава  връхната пъпка на растението да не се засипе. Леко се притъпква почвата около растението. Прави се внимателно поливане в редовете с 1 литър вода на корен, което спомага за прилепването на почвата до корените и осигурява пълно прихващане на растенията. Ягодите се засаждат на разстояние 15-20см. между тях в редовете, а разстоянието между редовете е 30-40 см.

Грижи за ягодовите насаждения

Чрез мулчиране/покриването/ на почвата с черен полиетилен

По-ефективният и по-нов начин за засаждане на ягодите е чрез мулчиране/покриването/ на почвата с черен полиетилен.

В подготвената/обработена/ по всички изисквания  почва се  правят  лехи, високи 10-15 см и широки  в основата 90см, а в горната част 70см. Когато почвата е лека, със слаба водосадържаща сила или няма достатъчно вода за напояване, лехите се правят направо на терена. В основата на лехите се откриват плитки 5-6см браздички. Горната страна на лехата  се прави слабо изпъкнала, а не равна или вдлъбната. Това е нужно, за да се оттича водата,  дори и от сутрешната роса, която по време на узряване на плодовете спомага за развитието на гъбни болести.

Върху приготвените лехи се постила черно фолио от полиетилен или поливинилхлорид, предварително надупчено/перфорирано/ на определените размери за засаждането на растенията. Фолиото се прикрепва в основата на откритите браздички с дървени или телени кукички. След това краищата на фолиото  се засипват с почва, която се притъпква.

Растенията се засаждат със садило, в предварително направените отвори. 

Предимствата на този начин  са следните:

- Черното фолио предпазва от изпаряване на влагата в почвата и по този начин намалява необходимостта от поливане до 50%.

- Черното фолио не позволява поникването на плевели в покритата част и по този начин намалява разхода на труд за окопаване   до 50-60%.

- Черното фолио предпазва измиването на хранителните вещества от почвата.

- Черното фолио намалява загниването на плодовете до два пъти.

- Черното фолио повишава добива два пъти в сравнение с ягодите отглеждани по старата технология - на открито без фолио.

При използуването на черното фолио растенията се засаждат на разстояние 35см между редовете в лентата, 15-18см между растенията  в реда и 90-100см между лентите/измерено от средата на едното до средата на другото/.

Когато насаждението е с черно фолио се правят 2-3 окопавания на немулчираната част за почистване от плевели. Следи се през вегетационния период за поникналите плевели в отворите на ягодите, които се почистват на ръка, докато са на 2-3 листенца. Не трябва да се оставят защото вкоренените се вадят трудно, а заедно с тях  може да се изскубне и ягодовото растение.

Автор - Елисавета Талева

 

ВИЖТЕ ОЩЕ

Вредители при ягодите

Производство на ягоди - особености

Окосяването на листата предпазва ягодите от много болести и неприятели