Американският рисак е лековпрегатен кон, специализиран да развива голяма скорост в тръс или раван. Американският рисак е известен като стандартбред (standardbred). Името на породата стандартбред произхожда от това, че в миналото, за да бъде причислено един кон към породата, трябвало да отговаря на известен стандарт, т. е. да развива известна минимална скорост (2,25 мин. за една миля - 1609 м).

Породата американски рисак е създадена в САЩ в края на XVIII и първата половина на XIX век. Предпоставки за създаването породата американски рисак са нуждата от бърз, лек впрегатен кон за транспорт и спортният дух на населението. Впоследствие втората причина надделява и породата се оформя повече за спортни цели.

Породата е създадена чрез използване на чистокръвни английски коне, норфолкски рисаци, арабски коне и коне от породата морган и някои коне, които имали доста бърз раван. Главна роля при създаването на породата американски рисак изиграли чистокръвният английски жребец Месинджър, англо-арабският жребец Джъстин Морган и норфолкският рисак Белфаундер. От внука на Месинджър Абдала бил получен жребецът Хамблетониян X. Много от синовете на Хамблетониян X били съешавани с кобили, потомки на жребеца Джюстин Морган. Сега 99% от американските рисаци по мъжка линия произхождат от Хамблетониян X.

Първият том на племенната книга за породата бил издаден през 1871 г., но официално тя била призната през 1879 г.

Първоначално конете от породата американски рисак били тренирани и изпитвани в езда. През 1892 г. били въведени специални двуколки с гумени колела. При селекционната работа по-голямо внимание се обръщало на бързината в тръс или раван, отколкото на екстериора, като понякога се стигало до изнежване на конституцията. Затова американският рисак е по-дребен, но по-бърз от орловския. Средните измерения за породата са 154, 151, 169.2, 19.2 см.

Освен селекцията, тренинга и изпитванията при работата с породата американски рисак голяма роля изиграло и доброто хранене и по-конкретно добрите пасища. Принципът бил: „Добри треньори + добри пасища = добри коне".

Както при орловския рисак, бързината на американския рисак постоянно била подобрявана. Така докато Леди Суфолк през 1859 г. изминала една миля за 2.19.5 мин.

Освен в тръс американските рисаци се изпитват и в раван, където също постиженията непрекъснато се подобряват.  Едни и същи коне може да бъдат изпитвани и в тръс, и в раван в зависимост от това, в кой алюр ще покажат по-добри резултати. Освен тренинга за даден алюр от значение е и подковаването. За тръс подковите са по-тежки, а за раван- по-леки.

Американският рисак днес се развъжда изключително за хиподрумни цели. Докато първоначално американският рисак бил развъждан само в САЩ и Канада, в края на XIX в. той се отглежда и в Европа, и в другите континенти. Сега американски рисаци се развъждат в Европа - Франция, Германия, Австрия, Италия, Скандинавските страни, Унгария, Русия, Англия; в Австралия, Южна Америка, Азия - Китай, Япония и др.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Хафлингер - порода коне с универсални качества

Белгийски тежковозни породи коне

Размножаване при конете

Арабски кон