Вашият проект е продукт, който като всички други продукти има своите клиенти, които ще го купят единствено, ако по някакъв начин успеят с него да помогнат на себе си. Клиентите на Вашите проекти са хората, които проверяват и оценяват предложенията Ви и са купувачите, чийто нужди трябва да удовлетворите. Ако гледате на държавната администрация като на клиент на Вашия проект/продукт би било много по-добре, ако когато излезе датата за набиране на проектни предложения:

1. Вие имате предварително разработена и документирана 5 годишна стратегия
2. Вие имате разработен и написан бизнес план
3. Вие вече познавате държавните служители (клиентите на Вашите проекти), с които ще работите
4. Те Ви имат доверие
5. Разбрали сте какво е най-важно за тях и
6. Сте им съдействали да разберат как да получат от Вас това, което помага и на тях.


Ако направите всичко това Вашият проект ще има конкурентно предимство пред другите проекти и ще е налице по-добър шанс за спечелване на финансиране, защото ще има по-качествено съдържание.

За да спечелите финансирането още преди да е отворено повикването за набиране на проектни предложения, трябва да е изпълнено следното :

• Да съберете правилната информация и да създадете генерална бизнес стратегия. За да имате конкурентно предимство пред другите проекти по отношение на съдържанието, Вие трябва да съберете точната информация. Главната причина, поради която фермерите не са подготвени със съдържанието при отварянето на повикванията е не защото те не могат да набавят информацията. Причината е, че не са попитали точно каква информация трябва да има в проекта, защото обикновено всички се фокусират върху точките и документите, а не в съдържанието. Това е голяма грешка, която намалява шанса за финансиране.
.
• Да имате точните цели и елементите за действие за постигането им. Вие трябва да повлияете на целия аликационен процес, като поставите себе си в по-добра позиция срещу тази на конкуренцията. Вероятно ще трябва и да формирате екип, като всичко това трябва да се случи преди отварянето на повикването. Логиката е същата, както когато продавате продукта си от фермата и се опитвате да се позиционирате така, че да преборите конкуренцията си.
.
• Да имате средство за измерване на напредъка си и да сте сигурни, че напредъка се осъществява. С такова средство повечето консултанти не разполагат и така се пренебрегват различни важни неща в съдържанието, липсата на които намалява шанса за спечелване.

• Да правите нещата в правилната последователност. Ако искате да спечелите финансиране, Вие трябва да имате стратегия как да спечелите клиентите на Вашия проект и да познавате неговите политики и процедури за възлагане на обществени поръчки. За да се постигне една цел, първо трябва да е ясно какво е на първо място и какво идва на второ място и да се свърши първо първата работа. За да се свърши една работа обаче, тя трябва първо да се премисли добре и след това да се извърши физически. Всичко това трябва да се случи за времето, което имате на разположение.

• Превърнете това, което сте научили по време на планирането в съдържание, което може да се използва за спечелване на проекта. Информацията/съдържанието само по себе си не постига нищо, затова трябва да го синхронизирате със стратегията Ви за спечелване на финансирането.

• Да има средства за непрекъснато събиране на информация и възможност за следене на показатели. Колко добре се справяте при събирането на качествена информация? До колко качеството и се отразява на вашия шанс за успех? Можете ли да го изразите количествено?


Вижте още на www.e-ferma.bg