Не би ли било по-добре за Вас, ако се справяте лесно и бързо сами с писането на проекти, вместо да рискувате да изпадате в консултантски договорки с неясни резултати и да участвате в собствените си проекти без способността да оцените качеството им. Често консултантите не се справят добре със задачите си, а Вие не знаете защо проекта Ви не е предпочетен пред проекта на конкурентите.Макар че има много неща, на които трябва да се обърне внимание преди отварянето на повикването, в тази група съвети ние разглеждаме един проект единствено от гледна точка на пишещия, който трябва да се съсредоточи върху задачата писане и върху успешното и завършване с най-малко усилия.

Ако започнете с написването на няколко думи на хартия, предвиждайки, че ще добавяте допълнително към тях новооткритите неща променяйки стария текст, Вие ще направите писането на вашето проектно предложение трудна задача, отнемаща много усилия и повече време и ще произведете проектно предложение с по-ниско качество. Решението е да поставяте всяко изречение в правилния контекст. Ако не го направите, вие ще трябва да се връщате из текста на целия проект постоянно и през цялото време да променяте всяко изречение.

Има 9 неща, които първо трябва да направите, преди да започнете да пишете. Уверете се, че:

1. Сте направили контакт с клиента. Във вече публикувана от нас група съвети, ние обяснихме колко е важно от стратегическа гледна точка да създадете взаимоотношения с клиента на Вашия проект – проверяващия.

2. Сте увеличили шанса си за успех, придобивайки предимство в съдържанието. Съберете каквото знаете за проверяващите, за възможностите за кандидатстване и за конкурентна среда (останалите кандидатстващи). Оценете информацията. Сложете специален акцент върху това, което мислите, че вашите конкуренти може да не знаят. Уверете се, че всяка част от вашето предложение показва на клиентите на проекта, че знаете повече от това, което е било написано официално за повикването.

3. Сте в състояние да обясните как процеса, по който се оценява проекта, се отразява на съдържанието, което трябва да напишете. Ако те са включили своите критерии за оценка в документите за повикването, как това влияние върху написаното от Вас? Как трябва да преработя текста според техните критерии? Какво трябва да се каже в проектното предложение, за да помогне на проверяващите да оценят Вашия проект така, че да бъдат спечелени най-много точки ?


4. Сте показали, че сте разбрали какво е нужно, за да спечелите финансиране. Как ще изглежда Вашият проект? Какво е в основата на печелившата „оферта”? Какво трябва да направите, за да стигнете до там?

5. Сте в състояние да обясните това, което проверяващия ще получи от Вашия проект. Проверяващите искат техните цели да са изпълнени. Отговорете си какво ще получат като резултат от това, което предлагате, освен техническите спецификации. Отговорете първо на себе си как всяко изречение, което напишете, се отнася за това, което проверяващия ще получи

6. Сте в състояние да формулирате причините, поради които Вашия проект е най-добрият избор за проверяващия. Клиентът/проверяващия винаги има алтернативи, дори ако това означава просто да не одобри нито един проект. Така че трябва да си отговорите защо това, което предлагате, е най-добрата алтернатива за човека, който чете проекта. Достатъчно ли е това, за да го мотивира да предприеме действия? Всяко едно изречение във вашето предложение трябва да бъде част от обяснението за това защо клиентът трябва да избере Вас.

7. Сте в състояние да обясните защо Вашето предложение има значение. Всичко написано по-горе не е достатъчно, за да даде на проверяващия това, което той иска. Трябва да направите проекта наистина значим за него! Така че, кое от Вашия проект е наистина важно за проверяващия и има най-голям принос? Защо е толкова важно за него? Какво получават от него? Всяко едно изречение във Вашето предложение трябва да казва нещо много важно или да се изтрива.

8. Сте идентифицирали и взели решение по отношение на всеки един от компромисите, които смятате да направите. В обществените поръчки винаги има компромиси. Така че, кои компромиси ще направите - бързина, качество или цена и защо? От решаващо значение е да бъдете в състояние да обясните защо сте направили тези компромиси.

9. Да натрупате практика да се изразявате от гледна точка на клиента/проверяващия. Вие не трябва да обяснявате на проверяващия какво сте написали. Вие трябва да му покажете директно какво ще получи в резултат на това, което предлагате в проекта.

Описанието на това, което предлагате и начина, по който ще го направите, касае единствено Вас, а резултата от проекта, постигнат благодарение на Вашите усилия, касае единствено проверяващия. Не забравяйте, че единствената причина, за да прочетат Вашето проектно предложение, ще бъде за да видят това, което ще получат.


Ако си направите домашното и помислите за тези девет неща преди да започнете да пишете проекта си, тогава ще успеете да се справите почти сам, със съвсем малко консултантска помощ в началото и края, действието „Писане на проект” ще мине бързо и гладко, а проектът Ви ще бъде с много по-голям шанс за успех.

За повече информация www.e-ferma.bg