Какво е организация на производители?

 

Oрганизациите са предприятия, които се притежават и контролират от хората, които ги използват. Организациите се различават от другите фирми, защото са собственост на членовете и работят в тяхна полза, а не правят печалби за инвеститорите. Организационната бизнес структура е в състояние да осигури много услуги за земеделските производители, които ги използват. Земеделските производители могат да използват организациите, за да излязат на пазарите на храни, да закупуват суровини и услуги с отстъпки, както и за да си осигурят необходимите кредити и безвъзмездни финансови помощи за своята дейност.

 

Как организациите помагат на фермерите да увеличат своите печалби?

 

Най-често земеделските производители създават организации, защото искат да увеличат печалбите си от своите дейности. За да постигнат това, те:

1. Имат нужда да подобрят позициите си при водене на преговори с търговци, прекупвачи, доставчици и други бизнеси с по-голяма пазарна сила от тях.

2. Имат нужда да контролират и намаляват своите разходи.

3. Могат да си осигурят продукти или услуги, които в противен случай не са достъпни, когато работят самостоятелно.

4. Имат нужда да разширят достъпа си до пазарите - пазарните възможности за техните продукти.

5. Имат нужда да постигат по-високо качеството на продуктите или услугите, които произвеждат.

 

Съвет - поставете бизнес принципите като основа на вашата организация

 

Най-важното при създаване на една организация е да поставите трите основни принципа, които правят организацията стабилен и устойчив бизнес, от който всички могат да печелят. Разликите между организациите и нормалните фирми се изразяват точно в тези основни принципи, които са характерни за почети всички организации и обясняват как те функционират. Това са:

1. Принципът на членството - членовете са собственици и потребители. Членовете притежават организацията и осигуряват необходимото финансиране. Членовете финансират своите организации.

2. Принципът на контрол от членовете. Членовете контролират дейността на организацията. Те избират управителен съвет и одобряват промените в неговата структура и функции. Съветът определя политиката на организацията и е отговорен пред собствениците за ръководството на бизнеса.

3. Принципът на ползите за членовете. Този принцип гарантира единствената цел на организацията - да осигурява и разпространява ползи за своите членове. Тези ползи се базират на използване на организацията и могат да бъдат услуги, които в противен случай не са на разположение. Например преработката на вашите земеделски продукти в храни и директното им предлагане на потребителите, отстъпки при закупуване на големи обеми суровини и материали, по-висока продажна цена на вашата продукция и разпределяне на печалбите на база използването на организацията от всеки отделен член.

 

Съвет - какво да направите, за да създадете организация на земеделски производители

 

Първата стъпка, ако се интересувате от формирането на организации, е да научите колкото се може повече за тях. Това включва икономическите, финансовите и правни аспекти на организационния бизнес. За начало потърсете помощта на специалисти в развитието на организации. Това ще увеличи шансовете ви за успех. Специалистите в развитие на организации трябва да могат да помогнат за координиране на новото предприятие, от момента на зачеването на идеята до безпроблемното пускане в действие. Внимателното бизнес планиране увеличава шансовете за успех на организацията.

Можете да следвате следните "10 важни съвета при стартиране на нова организация от земеделски производители" или да ги използвате като ориентир в опитите ви за създаване на организация:

1. Проведете срещи с други хора, ваши колеги и познати, които имат подобен интерес и разберете дали имате общи нужди и желание да задоволите тези нужди заедно, като група от няколко фермери.

2. Изберете няколко човека от групата, който да ръководят и насочват цялата група по време на първите стъпки за формиране на организация.

3. Осигурете си подробно проучване на всички заинтересовани потенциални членове и групата.

4. Осигурете си анализи на пазарите, продуктите, доставчиците и услугите и направете проучване дали идеята ви може да бъде oсъществена.

5. Започнете с бизнес планирането за организацията.

6. Едва след като бизнес планът е завършен, вземете необходимите мерки за официално учредяване на организацията.

7. Приемете устав и изберете управителен съвет.

8. Осигурете инвестиционните средства, включително инвестиции от членовете, необходими за осъществяването на бизнес плана.

9. Наемете мениджър(и) и служители и придобийте необходимите съоръжения и oборудване.

10. Стартирайте дейността на вашата организацията.