Две са най-важните условия - ангажимент сред членовете и лидерство в групата.

 

Как да оценим кой е ангажиран и кой е лидер в една организация?  

 

За да има шанс за успех един проект за създаване на организация на производители трябва първо да са налице хора, които да са ангажирани с определена идея. Това могат да са минимум четири или седем човека, които са съгласни да се организират и показват подкрепа за предложената концепция (идея).

 

Финансовата подкрепа от страна на потенциалните членове на етапа на взимане на решение за проучване на възможностите за създаване на организация е може би най-добрата мярка за измерване на подкрепата към проекта. Така например, внасянето от потенциалните членове на първоначална вноска, може да помогне за отсяването на тези, които са сериозно ангажирани от тези, които не са.

 

След като това бъде направено, тази група от хора има нужда от лидер. Избрани или доброволни лидерите трябва да са хора, които ще бъдат активни участници в проекта за развитие на организацията, тъй като в крайна сметка те ще са отговорни за вземането на ключови решения и задаване на посоката на организацията.

 

Съветваме ви да използвате следните пет характеристики, чрез които може да се отличи силното лидерство в потенциалните членове:

 

1. Доверие в него – човека ползва ли се с доверие в своята общност? Не е нужно да бъде най-големия фермер или този, който произвежда най-много продукти, а трябва да бъде уважаван по отношение на своята преценка. Може да прецените дали да избегнете хора, които са опитвали всяка нова идея или по-скоро да търсите такива, които завършват това, което започват и могат да погледнат в дългосрочна перспектива.

 

2. Финансова стабилност – в състояние ли е човека да поддържа своето домакинство и бизнес в ред? Производителите, които не са успели в това обикновено страдат от липса на доверие у другите производители и кредитори. Лидерите трябва да отделят допълнително време от личния си бизнес, за да подпомогнат развитието на организацията. Този критерий е изключително ограничаващ, защото много производители не разполагат с нужното време за тази работа, без това да застраши техните лични бизнес дейности.

 

3. Основни познания за индустрията – има ли човекът всеобхватни знания за индустрията? Повечето организации на производители са вертикално интегрирани. Лидерът на проекта трябва да има основни познания за цялата индустрия от първите етапи на производството през преработката и пускането на продукти на пазара до крайните потребители. Това е трудна задача и не може лесно да бъде изпълнена. Често земеделските производители се обсебват от определена производствена технология или някаква налична сграда и искат бързо да приключат сделката, за да станат собственици на съоръжението или оборудването. Един истински лидер на проекта трябва да преведе групата през анализа на пазара, преди да изследва преработвателните мощности и нуждите от оборудване. Ако не може да се намери човек, който има тези основни знания за индустрията, аз лично препоръчвам да се търси човек, който има желание да се учи.

 

4. Желание да приеме ролята на лидер, който ще служи – лидерът на проекта често не бива компенсиран, т.е. не получава заплащане, често ще бъде критикуван, и то несправедливо, а понякога дори и с обиди. Обидчивите или избухливи хора често не издържат в обстановката на напрежение при създаването на нова организация на производители. Трябва да се търси лидер на проекта, който е постигнал баланс в своя живот. Лидерът трябва да има търпение, умения за работа с хора и добро чувство за хумор.

 

5. Разработчик, а не рекламно лице - Това е работа по развитие на организация, а не по популяризиране. Промоцията може да се осъществи чрез рекламите във вестниците или чрез 30-секунден репортаж в новините в 8, но тя няма да изгради финансово-жизнеспособна компания. Макар че ентусиазмът е важен, то той не може да замести критиката на здравия разум и солидната бизнес преценка.

 

Тези пет характеристики са най-важните за избора на лидер на проект за организационно развитие.

 

След като групата земеделски производители намери своя лидер, първата негова задача е да организира изработването на организационната стратегия и документа стратегически план, който да обхване всички заинтересовани производители.