Причинителят на болестта е вирус, който е много устойчив в околната среда.
Болестта протича мълниеносно с много висока смъртност, засяга зайци на възраст над два месеца и води до ликвидиране на цели ферми.
Заразената ферма остава продължително време опасна за заразяване. За дезинфекция се прилагат следните разтвори: 5 - 7% формалин загрят до 60 гр, 5 - 7 % хлорна вар или 3% сода каустик двукратно през един час. Металните клетки може да се обгарят, а хранилките и поилките да се изваряват в 5% р-р на калцирана сода за 30 мин. Вирусната хеморагична болест засяга зайци на възраст над два месеца независимо от породата и пола. Болестта не се предава на други видове животни и на човека. Заразата се разпространява от болните зайци чрез изтеченията от очите, носа, изпражненията и урината. Болестта много лесно се разпространява от хора, котки, кокошки , мухи, праха от заразеното помещение. Кожите и месото, а най-вече кръвта на закланите зайци съдържа много зараза.
Признаците на болестта са твърде нехарактерни, инкубационният период е от 48 до 72 часа. Болестта продължава от няколко часа до един два дни. Животните са в треска, отказват храна, умърлушени са, понякога имат кръвотечение от носа. В началото тези признаци може да липсват - зайци които дори не изглеждат болни, изведнъж започват да треперят и за няколко часа умират. Ако се заколи болен заек се виждат кръвоизливи по сърцето, белите дробове, червата, бъбреците, черния дроб е набъбнал. Поставянето на диагноза винаги налага изследване на наскоро умрели зайци от ветеринарен лекар. Забранява се клане или изследване на умрели животни в стопанството. Преживелите зайци получават доживотен имунитет, но израстналите над два месеца, ако не се вземат мерки, заболяват след навършване на възрастта. Фермата се предпазва от заболяване чрез охрана и недопускане влизането на хора или други видове животни. Трябва да се поддържа висока хигиена, редовно почистване на хранилките и поилките, ежедневна смяна на постелята, забранява се съешаването на зайците и изнасянето им навън. Влизащите за почистване и хранене на зайците да дезинфекцират обувките, дрехите и ръцете си. Незаболелите животни се ваксинират и придобиват защита за една година. Извършва се ежедневна дезинфекция на целия район. Мерките за предпазване и борба срещу болестта трябва да се организират и да обхващат всички зайцевъдни ферми от едно населено място поради бързото разнасяне на заразата.