Ваклата Маришка овца е местна порода създадена в района на север и запад от град Пловдив и Пазарджишко.Овцете и кочовете имат характерна кадифено-черна пигментация около очите,ушите и муцуната от където идва и наименованието „вакли“.

Дойната млечност е висока – 130 кг за 150 дни.Средния настриг на вълна е 2,4- 2,8 кг при овцете и 3,5 – 4 кг при кочовете.Дължината на влакното е 12-15 см.Плодовитостта е 140-150%, като продължителността на използване на овцете е по-ниска в сравнение с другите породи – 4,5 години.

Овцете от породата показват висока приспособимост, поради което могат да с еотглеждат не само в равнинните части на Южна България, но и в полупланинските райони.

Развъдна организация :

Сдружение за отглеждане и развъждане на маришките овце – гр.Пловдив, бул.“6-ти септември“ 4,ет 2, ап. 4, п.к. 2 , тел: +359 32 654 351, [email protected]