Информация от CRV /Холандия/ за последните тестове на млади бици. Като най-голямата фирма за селекция, възпроизводство и продажба на семенен материал в Европа CRV публикува на всеки 4 месеца резултатите от тестове на своите бици, както по резултатите от продуктивността на техните дъшери така и по новия метод на селекция по генома на млади разплодници. Ето и превод от последния бюлетин: Многофункционални бици - с високи компоненти на млякото,висока продукция и нисък брой соматични клетки. Най-младия бик който произведе 1 милион дози Delta Olympic има вече синове доказани чрез техни дъщери.Първият е Delta Morazan с продукция/+1178/ и положителен протеин и обща екстериорна оценка/111/ за виме/112/.Вторият е Havep Nano протен/+0,01/, екстериор/112/.Като баща си те произвеждат крави с капацитет дълбоки и широки гърди,широка крупа и отлични вимена. Друг талантлив бик Delta Nearby/Canvas x Ramos/ е силен в сферата на управленческите характеристики за безпроблемни крави.Бързо доене/104/,ниски соматични клетки/108/,масленост/+0,05/,екстериор/112/,изключителна дълготрайност /+531 дни/ Син на Goldwyn Delta Mazurka е също многостранно изявен.Мляко/+1164/,соматични клетки/102/,копита/103/,виме/111/ Синове на Shottle Jonker Floyd е носител на огромно количество мляко/+2284/.Добре е да се използва на едри крави с добър екстериор.Друг син Barnkamper Mandell наред с другите добри качества с лекота на отелване /105/ е подходящ за юници От генетично тестуваните бици Delta G-Force/О-Man x Jordan/ е истински шампион с мляко/+1122/,протеин/+0,14/,дълготрайност/+559/дни.Той ще бъде в продажба в края на 2011. Друг фаворит е Heuvel Suarez./O-Man x Cello/.Отличен носител на компоненти и дълготрайност/+572/,соматични клетки/107/,плодовитост/102/,леснота на отелване/106/. Интересното в случая е, че с тези тестове Delta Olympic се утвърждава като,баща на бици наред с Goldwyn,Shottle,O-Man За повече информация посетете www.crv4all.com За да се ориентирате по-добре в каталозите за семенен материал и да сравнявате бикове от различни развъдни компании, предлагам на вниманието ви интернет страница на системата interbull : www.dairybulls.com Николай Арабаджийски 0889499858 Българска Пасторална Компания Дистрибутор на CRV за България