Тази порода е създадена в Швейцария, с добре изразени млечни признаци и отлични месодайни кчества.Характерно за породата е лесно обслужване и отглеждане, добра приспособимост , скорозрелост и отлично оползотворяване на пасищата.Поради това се счита, че говедата от породата Симентал могат да с еотглеждат в райони с пресечени до полупланински терени.Млечността на кравите за 305 дневна лактация е 5380 кг., като съдържанието на мастни вещества е високо – 3,9 – 4,2 %.Съдържанието на протеин в млякото е 3,7 – 3,8 %

Породата се отличава с висок интензитет на разтеж, висок прираст без натрупване на мазнини и рандеман между 58% и 62%.

Полова зрялост животните от породата достигат на 10-12 месечна възраст, а стопанска – на 18 -19 месеца.Плодовитостта е добра (92 – 95%), като характерни за кравите са лесните отелвания.

Развъдни организации:

Национална асоциация за развъждане на говеда от породите Монбелиард и Симентал.