Медночервената шуменска овца е една от старите български породи овце разпространена в Североизточната част на страната.Породата се отнася към полутункорунното направление,като овцете се използват за добив на вълна,мляко и месо.

Живото тегло на овцете е 35-42 кг, а на кочовете достига до 60 кг.Следната млечност е 110 л.Маслеността на млякото е 7,6 %.Среният настриг на вълна е 2,5 кг. Про овцете и 3,5 кг при кочовете.Дължината на влакното е 9-10 см.Плодовитостта е 120-135%.характерно за породата е високата скорозрялост.

Развъдни организации:

Развъдна организация на месните породи овце – Карлово, ул.“Граф Игнатиев 7А“, тел: +359 887 782 594, 7: +359 33 595 653, [email protected]


Организация на Развъдчиците на Автотохнните Породи Овце в България- гр.Калофер, ул.“Илия Дечев“№10, тел: +359 887 616 125, [email protected]