Каракачанската овца е примитивна българска порода, която се използва за добив на вълна, мляко и месо.Тя е широко разпространена в планинските и полупланиски райони в страната.Важна особеност на породата е издържливостта на неблагоприятните климатични условия, липсата на взискателност към храната, фуражните и теренните условия.Това е порода пригодена за дълги преходи през пресечени местности с отлична резистентност към климатичните условия и заболяванията.

Живото тегло на овцете- майки е 30 – 35кг, а на кочовете 40- 45 кг.Вимето е добре развито със средно големи цицки,като лактационната млечност варира от 60 до 85 литра.

Плодовитостта също не е висока (140%) и близненето е рядко явление.Агнетата се раждат малки с ниско живо тегло,но са изключително жизнени и растат интензивно през първия месец, което е резултат от добрата млечност и отличните майчински качества на овце.

Развъдни организации :

Сдружение :“Асоциация за развъждане на цигайски и месни породи овце в Република България“ - Троян, ул. „Захари Стоянов“№7, тел : +359 884 354 888, [email protected]