Френска порода,характеризираща се с висок интензитет на разтеж, много добро оползотворяване на фуража и добра приспособимост.Овцете имат жив и ясно изразен темперамент.
Животните са едри с живо тегло 60 -70 кг за овцете майки и 110- 120 кг – за кочовете.От овцете се плучава по 4 – 4,5 кг бяла полутънка вълна (56- 59 качество) с висок рандеман – 59% и дължина на влакното 10- 12 см.

Това е пророда подходяща както за пасищно, така и за оборно отглеждане.Месото е с отлични вкусови качества, сочно и крехко.Средно дневния прираст на 100 дневна възраст е 0,330 кг.

Кланичният рандеман е над 52%, със съотношение месо:кости – 3,7:1.Плодовитостта е висока – 160 -180%, а продължителността на използване на овцете е 6 години.

Овцете от породата Ил Дьо Франс са незаменими за промишлено кръстосване с породи от други продуктивни направления.

Развъдна организация :

Сдружение „Асоциация за развъждане на породата Ил Дьо Франс в България“, гр.Ст.Загора, Тракийски университет, Студентски град, тел: +359 42 699 348, 7 : +359 899 171603, [email protected]